Innehåll

Balans nr 12 2005

Inledning

Ett stort antal läsare hörde av sig till redaktionen efter förra numret av Balans. Vi fick positiva kommentarer till tidningens nya utseende, men det som samtalen oftast gällde var den handledning inför nästa års bokslut som Balans tidigare haft för vana att publicera i nummer 11. ”Varför har ni inte med något inför bokslutet 2005” frågade läsarna.

Redaktionen fick förklara att ”Nyheter inför bokslutet 2005” kommer i nummer 12. Anledningen är att utgivningsplanen för tidningen ändrades i somras. Numera ska Balans vara i läsarnas brevlådor och fack den första måndagen i månaden. Detta innebär att nummer 12 kommer ut redan i början av december och är den naturliga platsen för en handledning om årets bokslut. Även denna gång är handledningen skriven av Carina Edlund och Jorma Kyrö.

I detta årets sista nummer av Balans förklarar FAR:s presidium i ett inlägg hur FAR bäst ska gå från intresseförening till branschorganisation – vilket för övrigt också var temat på FAR-dagen i slutet av november (läs om detta i nästa nummer av Balans). Förändringen kommer enligt presidiet bl.a. att innebära en tydligare och mer debattintresserad organisation.

Finforum – arrangerat av Sveriges Finansanalytikers förening, FAR, Stockholmsbörsen, Irev och Veckans Affärer – har liksom tidigare år hållits i Stockholm. Vad innebär alla olika nya krav på företagen och deras redovisning i praktiken? Handfasta regler för hur man gör en bra redovisning delades ut, liksom pris för bästa årsredovisning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...