Innehåll

Balans nr 12 2005

Inledning

Ett stort antal läsare hörde av sig till redaktionen efter förra numret av Balans. Vi fick positiva kommentarer till tidningens nya utseende, men det som samtalen oftast gällde var den handledning inför nästa års bokslut som Balans tidigare haft för vana att publicera i nummer 11. ”Varför har ni inte med något inför bokslutet 2005” frågade läsarna.

Redaktionen fick förklara att ”Nyheter inför bokslutet 2005” kommer i nummer 12. Anledningen är att utgivningsplanen för tidningen ändrades i somras. Numera ska Balans vara i läsarnas brevlådor och fack den första måndagen i månaden. Detta innebär att nummer 12 kommer ut redan i början av december och är den naturliga platsen för en handledning om årets bokslut. Även denna gång är handledningen skriven av Carina Edlund och Jorma Kyrö.

I detta årets sista nummer av Balans förklarar FAR:s presidium i ett inlägg hur FAR bäst ska gå från intresseförening till branschorganisation – vilket för övrigt också var temat på FAR-dagen i slutet av november (läs om detta i nästa nummer av Balans). Förändringen kommer enligt presidiet bl.a. att innebära en tydligare och mer debattintresserad organisation.

Finforum – arrangerat av Sveriges Finansanalytikers förening, FAR, Stockholmsbörsen, Irev och Veckans Affärer – har liksom tidigare år hållits i Stockholm. Vad innebär alla olika nya krav på företagen och deras redovisning i praktiken? Handfasta regler för hur man gör en bra redovisning delades ut, liksom pris för bästa årsredovisning.