Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Bästa artikeln behandlade proformaredovisning

Patric Andersson Och Nicklas Hellman skrev årets bästa artikel i Balans. Det beslutade juryn i tävlingen CH Witts pris för bästa artikel i Balans (under perioden 8–9/2004 till 6–7/2005) vid sitt sammanträde i början av november.

Den prisade artikeln ”Proformaredovisningens inverkan på analytikerprognoser” publicerades i Balans nr 10/2004. Patric Andersson och Niclas Hellman är verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm.

Juryn beslöt även att utdela två hedersomnämnanden:

Carl Svernlöv för hans artikelserie ”Företagsförvärvsskolan” som publicerades i Balans under 2004–2005 (totalt åtta delar).

Sune Carlsson för debattartikeln ”Idrott och ekonomi – Hur får man det att gå ihop?” i Balans nr 5/2005.

I juryarbetet deltog ordförande Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek. dr Gunilla Alander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, analytikern Peter Malmkvist, Nordnet, civilekonom Ulla Reinius och FAR:s ordförande Lars Träff, Ernst & Young.

Prisutdelningen ägde traditionellt rum vid FAR:s årsstämmomiddag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...