Patric Andersson Och Nicklas Hellman skrev årets bästa artikel i Balans. Det beslutade juryn i tävlingen CH Witts pris för bästa artikel i Balans (under perioden 8–9/2004 till 6–7/2005) vid sitt sammanträde i början av november.

Den prisade artikeln ”Proformaredovisningens inverkan på analytikerprognoser” publicerades i Balans nr 10/2004. Patric Andersson och Niclas Hellman är verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm.

Juryn beslöt även att utdela två hedersomnämnanden:

Carl Svernlöv för hans artikelserie ”Företagsförvärvsskolan” som publicerades i Balans under 2004–2005 (totalt åtta delar).

Sune Carlsson för debattartikeln ”Idrott och ekonomi – Hur får man det att gå ihop?” i Balans nr 5/2005.

I juryarbetet deltog ordförande Göran Tidström, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, ek. dr Gunilla Alander, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, analytikern Peter Malmkvist, Nordnet, civilekonom Ulla Reinius och FAR:s ordförande Lars Träff, Ernst & Young.

Prisutdelningen ägde traditionellt rum vid FAR:s årsstämmomiddag.