2005 delade FAR:s jubileumsfond ut drygt 360 000 kronor i stipendier. Trots det är fonden relativt okänd ute bland landets högskolor och universitet.

– Ett stort antal universitet och högskolor bedriver dock forskning inom området, menar Åke Danielsson, som är ordförande i forskningsnämnden som beslutar om stipendierna, och Carl Brege, som är protokollförare i densamma.

FARs jubileumsfond är en stiftelse som har till ändamål att främja forskning och utbildning inom företagsrevision och extern redovisning. Stiftelsen inrättades av FAR Förlag inför FAR:s 75-årsjubileum 1998 som ett uttryck för engagemang i revisorsyrkets vidareutveckling.

Ansökningstiden går ut den 1 mars varje år. Då börjar ett intensivt arbete för forskningsnämnden. Det är de som bedömer ansökningarna och fattar beslut om anslag. Vid bedömningen tar man bland annat hänsyn till nyskapande, aktualitet och relevans för revisionsbyråbranschen.

– Vi har breddat ämnesområdet sedan bildandet, tidigare var det ganska snävt, berättar Åke Danielsson.

Det finns två typer av anslag, projektanslag för forskare och programanslag. Projektanslag kan ges till forskare, det vill säga en doktor eller doktorand, som bedriver kvalificerat arbete av vetenskaplig natur. Programanslag har för avsikt att stimulera bildande av forskningsgrupper inom ett område med gemensamt tema.

– Stipendiet från FAR:s jubileumsfond kan också användas för konferens- och studieresor eller liknande. Det är evenemang som universiteten normalt har små anslag till, säger Åke Danielsson.

Målsättningen är att varje år dela ut ungefär 400 000 kr. Stiftelsen har hittills (första stipendiet delades ut år 2000) delat ut ungefär 1,4 miljoner kronor.

I år fick Karin Jonnergård, Växjö universitet, och Håkan Böter, Umeå universitet, stipendier. Karin Jonnergård forskar kring revisorns roll i ett förändrat corporate governancelandskap och Håkan Böter om revisionens värdeskapande i mindre och medelstora företag.

Sista ansökningsdag för nästa utdelning av anslag är den 1 mars 2006.

Fotnot: Frågor angående FAR:s jubileumsfond besvaras av Carl Brege, 08-506 112 00.

Noteringar: Forskningsnämndens ledamöter

Åke Danielsson (ordförande), Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Dan Brännström, generalsekreterare FAR

Lars Pehrson, professor Stockholms universitet

Christina Ramberg, professor Göteborgs universitet

Rolf Skog, adj. Professor Århus universitet Danmark

Marie Wernerman, vd FAR Förlag

Lars Östman, professor emeritus Handelshögskolan Stockholm

Carl Brege (protokollförare), FAR Förlag