Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Småföretagens roll växer

Intresset för de mindre företagen växer, inte minst vad gäller kunskaperna om hur dessa behöver särbehandlas i olika sammanhang. Nu senast är det Fedération des Experts Comptables Européens som givit ut en guide – ”How SMEs can reduce the risk of fraud”.

I skriften ges praktiska råd. Samtidigt poängteras det att revision och frivillig rättsrevision kan bidra till att avslöja bedrägerier; www.fee.be