Föreningen Statsautoriserede revisorer, FSR, (FAR:s danska motsvarighet) anser att andelen kvinnliga revisorer är för låg. Därför har man nu kommit med en rapport med förslag på åtgärder för att öka andelen kvinnor i branschen.

Endast 6,6 procent av de statsauktoriserede revisorerna i Danmark är kvinnor. Bland registrerade revisorer är andelen dock högre, runt 27 procent. (Statsautoriserede revisorer kan jämföras med auktoriserade revisorer och registrerede revisorer kan jämföras med godkända revisorer.) I Sverige är andelen kvinnliga revisorer, både auktoriserade och godkända, runt 30 procent.

Enligt uppgifter från de största revisionsbyråerna i Danmark är andelen kvinnor vid rekryteringen av unga revisorer i dagsläget ungefär 50 procent. Trots detta antas andelen kvinnliga statsautoriserede revisorer inte att utgöra mer än maximalt 16 procent av kåren de kommande åren, enligt rapporten.

En viktig orsak till att andelen kvinnor bland de statsautoriserede revisorerna är så låg är att fler kvinnor än män lämnar branschen i förtid för att arbeta inom andra yrken. Arbetsgruppen som har tagit fram rapporten menar därför att den viktigaste åtgärden för att höja andelen kvinnor i branschen är att få dem att stanna kvar i yrket.

Förslagen på hur revisionsbyråerna och branschen som helhet kan medverka till att få kvinnorna att stanna kvar i yrket handlar om att lyfta fram kvinnliga förebilder, att öka flexibiliteten för att kunna kombinera karriär och familj och att se över ledarskapsfrågor och vad som krävs för att bli partner inom byråerna.

Enligt FSR är det viktigt att branschen satsar på att behålla kvinnorna i yrket, inte minst av ekonomiska skäl eftersom hög personalomsättning kostar pengar. För att kunna locka till sig de bästa medarbetarna i framtiden måste branschen dessutom framstå som modern och framåtsträvande – en bransch där både kvinnor och män har möjlighet att utvecklas.