Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Låg andel kvinnliga revisorer i Danmark

Föreningen Statsautoriserede revisorer, FSR, (FAR:s danska motsvarighet) anser att andelen kvinnliga revisorer är för låg. Därför har man nu kommit med en rapport med förslag på åtgärder för att öka andelen kvinnor i branschen.

Endast 6,6 procent av de statsauktoriserede revisorerna i Danmark är kvinnor. Bland registrerade revisorer är andelen dock högre, runt 27 procent. (Statsautoriserede revisorer kan jämföras med auktoriserade revisorer och registrerede revisorer kan jämföras med godkända revisorer.) I Sverige är andelen kvinnliga revisorer, både auktoriserade och godkända, runt 30 procent.

Enligt uppgifter från de största revisionsbyråerna i Danmark är andelen kvinnor vid rekryteringen av unga revisorer i dagsläget ungefär 50 procent. Trots detta antas andelen kvinnliga statsautoriserede revisorer inte att utgöra mer än maximalt 16 procent av kåren de kommande åren, enligt rapporten.

En viktig orsak till att andelen kvinnor bland de statsautoriserede revisorerna är så låg är att fler kvinnor än män lämnar branschen i förtid för att arbeta inom andra yrken. Arbetsgruppen som har tagit fram rapporten menar därför att den viktigaste åtgärden för att höja andelen kvinnor i branschen är att få dem att stanna kvar i yrket.

Förslagen på hur revisionsbyråerna och branschen som helhet kan medverka till att få kvinnorna att stanna kvar i yrket handlar om att lyfta fram kvinnliga förebilder, att öka flexibiliteten för att kunna kombinera karriär och familj och att se över ledarskapsfrågor och vad som krävs för att bli partner inom byråerna.

Enligt FSR är det viktigt att branschen satsar på att behålla kvinnorna i yrket, inte minst av ekonomiska skäl eftersom hög personalomsättning kostar pengar. För att kunna locka till sig de bästa medarbetarna i framtiden måste branschen dessutom framstå som modern och framåtsträvande – en bransch där både kvinnor och män har möjlighet att utvecklas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...