Innehåll

Balans nr 12 2005

Europa-frågor: Plan D för ökad öppenhet V

Vem får EU-bidrag? Vilket inflytande har lobbyister? Finns det en uppförandekod för EU-tjänstemän? Det här är några exempel på frågor om ”Bryssel” som ofta ställs av EU-medborgare. EU-kommissionen vill öka EU-institutionernas öppenhet gentemot medborgarna. För att veta vilka åtgärder som krävs ska EU-kommissionen från och med början av 2006 inhämta synpunkter från flera håll. Detta beslut är en del av Plan D – som står för Demokrati, Dialog och Debatt – som nyligen lades fram och som ska göra EU:s arbete mer öppet och lättförståeligt för EU:s medborgare.

I samband med lanseringen av Plan D sa Margot Wallström, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakterna mellan EU-institutionerna och kommissionens kommunikationsstrategi, följande: ”Plan D handlar om att få igång en debatt och dialog och att lyssna på medborgarna. Den är ett sätt att ta vara på politiska idéer för att skapa förändring. I dagens globaliserade värld ställer människor svåra frågor om anställningstrygghet och pensioner, invandring och levnadsstandard. EU måste förnyas för att bli en del av lösningen på dessa angelägna problem. Målet med plan D är att skapa ökad demokrati inom EU, stimulera till en bred offentlig debatt och skapa ett nytt samförstånd om EU:s framtida riktning. Nu måste medlemsstaterna blåsa liv i processen. Därför uppmanar jag idag de nationella regeringarna att ta vara på tillfället, att anordna livfulla debatter och agera som en drivkraft för EU:s förändring”.

Bland förslagen i Plan D finns flitiga besök av kommissionärer i medlemsstaterna, stöd till européernas medborgarprojekt, en insats för ökad insyn i rådets förfaranden, en ökad närvaro av kommissionärer i de nationella parlamenten, ett nätverk av europeiska goodwillambassadörer för att ge ökad uppmärksamhet åt EU-debatten och ett förnyat stöd till projekt för att öka valdeltagandet. En konferens om EU:s framtid kommer att anordnas den 9 maj 2006 (på den så kallade Europadagen) där man kommer att samla ihop de viktigaste slutsatserna från debatterna. Målet är att processen ska resultera i en konkret färdplan för EU:s framtid.

Samtidigt visar Margot Wallström att hon är ett bra föredöme för den ökade öppenheten inom EU. Vid en pressträff i Luleå nyligen berättade hon att all hennes post ska bli offentlig och läggas ut på nätet. Hon förklarar det med att hon ”erbjudit sig att bli ett pilotprojekt och kommissionen har beslutat att vi ska göra så här”. Vid samma träff sa hon följande ”Vi investerar ju miljarder i vägar och järnvägar, men vi kanske också behöver bygga en demokratisk infrastruktur”.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.talienius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...