Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare (mars 2005)

Uttalandet behandlar vilka förutsättningar som måste var uppfyllda för att en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare ska kunna redovisas som en förmånsbestämd pensionsplan. Enligt uttalandet krävs att:

  • Förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader ska fastställas för planen som helhet.

  • Det ska finnas en konsekvent och tillförlitlig metod för att fördela förpliktelser m.m. på deltagarna i pensionsplanen. Detta medför att,

  • planen ska innehålla regler för hur överskott och underskott i planen påverkarföretagets avgifter i framtiden.

Den information som Alecta kunde lämna till medlemsföretagen avseende bokslutet 2004 uppfyllde inte ovanstående krav. I nuläget kan inte Alecta lämna ovanstående information vilket innebär att ITP-planen i Alecta även i årets bokslut redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan enligt IAS 19 punkt 30.