Innehåll

Balans nr 12 2005

Finforum 2005: Vattenfall och Boss Media redovisade bäst

För 40:e året i rad delades priset för bästa årsredovisning ut på Finforum. Totalt deltog 288 företag (samtliga företag som är noterade på Stockholmsbörsen samt elva företag som deltog på eget initiativ).

Som vanligt tävlade bolagen i två klasser, Stora bolag respektive Mindre bolag. Gränsen hade detta år höjts till tre (tidigare två) miljarder kronor i börsvärde per den sista december. 81 företag deltog i den stora klassen och 196 i den mindre.

Vinnare i klassen för Stora bolag var Vattenfall. Juryns motivering lyder: ”Vattenfall har en föredömlig redovisning inom många områden. Juryn vill särskilt lyfta fram den omfattande genomgången, såväl i termer av struktur som detaljrikedom, av såväl marknad som konkurrensbild. Vattenfalls årsredovisning håller hög klass i presentationen av finansiella mål, beskrivningen av koncernens risker, miljöarbetet, samt frågor om ägarstyrning allt presenterat i ett format som inbjuder till läsning.”

Atlas Copco, Electrolux, Getinge och NCC fick hedersomnämnanden.

I klassen Mindre bolag vann Boss Media. Motivering:

”Boss Media har producerat en alltigenom gedigen årsredovisning, men framför allt har juryn fäst sig vid bolagets utomordentliga marknads- och verksamhetsbeskrivning. Bolaget har lyckats att på ett pedagogiskt vis och med ett enkelt språk beskriva en för många ny och komplicerad verksamhet.”

Broström, Capona, Nordnet och Skistar fick hedersomnämnanden i denna klass.

Juryn bestod av följande personer: Ulf Strömsten (ordförande), Catella, Hans Edenhammar, f.d. chef för Stockholmsbörsens Notering & Övervakning, Anders Haskel, Veckans Affärer, Henrik Söderberg, Skandia Liv, och Nils Liliedahl, Stockholmsbörsen.

Finforum 2005: Immateriella tillgångar

Det var fullt i lokalen när Peter Nyllinge, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, och Thomas Rynell, KPMG, ledde ett seminarium om värdering av immateriella tillgångar (IFRS 3).

IFRS 3 innehåller en omfattande lista med exempel på immateriella tillgångar som uppfyller kriterierna för redovisning skild från goodwill.

– Alla är dock inte väsentliga i företagen, sa Peter Nyllinge. Normalt är att det i ett företag finns tre till sju stycken, och vanligast är varumärken men de är inte högst värderade.

De redovisade också en genomgång av delårsrapporter för noterade bolag i Sverige:

I ett tjugotal noterade bolag har förvärv identifierats, i de företagen uppgår summan av goodwill och immateriella tillgångar till ca 10 miljarder (varav goodwill drygt 8 miljarder). ”Varumärken” är den största immateriella tillgången (1,1 miljarder) resterande belopp av kundrelationer, programvaror m.m. Endast tre företag uppger årlig avskrivning eller avskrivningstid för immateriella tillgångar. Några företag anger att fullständig redovisning ska ske i årsredovisningen för 2005.

– Detta är inte tillfredsställande, sa Thomas Rynell och Peter Nyllinge.

Upplysningskraven för förvärv är i princip lika i delårsrapporter och årsredovisningar.

– Här finns det en hel del att göra, menar Thomas Rynell.

I USA har man uppnått en stabilitet och systematik och några europeiska länder förefaller eftersträva en standardisering liknande den i USA. Svenska företag visar så här långt (dvs. i delårsrapporter) en blandad men relativt låg ambitionsnivå jämfört med USA, påpekar Peter Nyllinge och Thomas Rynell.

Många har skjutit på den detaljerade presentationen till årsredovisningen då man också ska ge information om ”impairment test”.

– Vi kan väl förutsätta att Övervakningspanelen granskar förvärvsredovisningen i årsredovisningarna för 2005, avslutade Thomas Rynell och Peter Nyllinge.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...