Innehåll

Balans nr 2 2005

Inledning

I ett antal artiklar presenteras hållbarhetsredovisning i allmänhet och socialt ansvar i synnerhet. Miljön var det första område som vann mer allmän spridning för redovisning och revision inom denna så kallade hållbarhetssektor.

Stegvis har även det som kallas Corporate Social Responsibility (CSR) tagit plats på scenen. Under denna vinjett presenteras också synpunkter på beskattning av donationer.

Niclas Hellman och Johnny Lind, Handelshögskolan i Stockholm, skriver om ökad betoning av aktieägarvärde – och kritiken av den traditionella koncernstyrningen.

”Våra resultat visar på vikten av samordning mellan de mått som kommuniceras externt och de mått som används för den interna styrningen.”

Efter ett antal tuffa år har det nu blivit lättare att få jobb i revisionsbranschen. I detta reportage säger sig de stora byråerna ha märkt av en ökad efterfrågan på revisionstjänster och planerar att utöka personalstyrkan. Enligt Ernst & Youngs VD Torsten Lyth har högskolorna inte hängt med när det gäller de nya redovisningsreglerna, IFRS. Han varnar för ett kompetensglapp.

1998 introducerades avsättningsbegreppet i kommunal redovisning. Idag visar praxis en mycket splittrad bild av vad som egentligen inbegrips i begreppet avsättning och när en avsättning ska göras skriver Pär Falkman, Anna Hemström och Peter Öfverström.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...