Innehåll

Balans nr 2 2005

Noteringar: FAR och flyg

Under årens lopp har revisorskåren diskuterat huruvida Alectas förmånsbestämda ITP-försäkring ska redovisas som förmåns- eller avgiftsbestämd plan. Alecta med sina 27 000 kundföretag i det privata näringslivet och 1,6 miljoner försäkrade hanterar på uppdrag av bland andra Svenskt Näringsliv och PTK stora delar av denna marknad.

I december månad förra året publicerade FAR en rekommendation som innebär att denna försäkring ska redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan. FAR ansåg i och för sig att ”en försäkring i Alecta ska klassificeras som en förmånsbestämd plan. ”Men på grund av den konstruktion av försäkringstryggad ITP som parterna förhandlat fram, kan företagen enligt Alecta för närvarande inte redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda förpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med planen på samma sätt som för vilken annan förmånsbestämd plan som helst.” FAR konstaterar att Alecta inte heller kan lämna de upplysningar som krävs för en sådan pensionsplan. Det skulle nämligen kräva att även fribrevsinnehavare och pensionärer relateras till individuella företag och att hänsyn tas till informella åtaganden.

FAR förklarar att ”ITP-systemets struktur innebär att företagets aktuariella resultat är sammansatt, vilket påverkar möjligheten att ta fram de uppgifter som behövs för det individuella företaget. Enligt RR 29/IAS 19 bör företaget därför redovisa enligt punkterna 44–46, som om pensionsplanen vore en avgiftsbestämd plan.”

Enligt egen utsago så välkomnar Alecta FAR:s uttalande: ”Det går att tolka FAR:s uttalande som att Alecta tagit ställning. Så är inte fallet. Alecta har inte ändrat uppfattning utan vidhåller det vi tidigare framfört i all kommunikation med kundföretagen, det vill säga att vi är osäkra på hur ITP-planen i Alecta ska redovisas. Det är därför positivt att vi nu kan hänvisa till FAR:s uttalande om redovisning av pensionsförsäkringar i Alecta”.

Alla är dock inte lika positiva till FAR:s rekommendation. Flygbolaget SAS förklarar att man inte tänker redovisa försäkring som en avgiftsbestämd pensionsplan. Bolaget avser att redovisa som man hittills gjort, det vill säga som förmånsbestämda. Skulle SAS tvingas redovisa enligt FAR:s rekommendation så skulle detta enligt SAS ge effekter både på resultat- och balansräkningen. Detta skulle ställa SAS i ofördelaktigt ljus jämfört med andra företag med stora förmånsbestämda pensionsordningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...