Balans nr 2 2005

IAASB har gjort om sin standard för revisionsberättelsens utformning

IAASB har nu efter remissbehandlingen (se ”Revision” Balans nr 1/2004) publicerat den omgjorda standarden för revisionsberättelsens utformning, ISA 700 (revised). Som vanligt finns den tillgänglig på IAASB:s hemsida, <www.iaasb.org>.

Standarden skall tillämpas internationellt på revisionsberättelser som dateras den 31 december 2006 och senare och får inte tillämpas tidigare.

Ett viktigt syfte med den nya utformningen är att skapa en revisionsberättelse som kan kännas igen över nationsgränserna samtidigt som den också kan användas för att uppfylla nationella krav på revisorns rapportering. Revisionsberättelsen kommer därför att ha två delar.

Den internationellt präglade delen

Den första delen, med benämningen ”Report on the Financial Statements”, rapporterar från revisionen av de finansiella rapporterna (årsredovisningen). Efter inledningen som identifierar de finansiella rapporterna behandlas med separata underrubriker företagsledningens ansvar respektive revisorns ansvar. Avslutningsvis följer uttalandet om de finansiella rapporterna under en separat rubrik. Jämfört med nuvarande text innebär den nya ordalydelsen i denna del

 • bättre förklaringar av företagsledningens respektive revisorns ansvar,

 • en uppdatering av beskrivningen av vad en revision innebär med hänsyn till de nya internationella standarderna för riskbedömning (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 11/2002) samt

 • ett klargörande av revisorns ansvar med avseende på intern kontroll.

Den nationellt präglade delen

Den andra delen, som benämns ”Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, innehåller den ytterligare rapportering från revisorn som det nationella regelverket kan kräva. Standarden föreskriver inte strukturen på den delen av berättelsen. Utgångspunkten för utformningen och innehållet blir istället det som lagar och förordningar i respektive land kräver.

Revisionsberättelser som avviker från standardutformningen

Den omgjorda ISA 700 behandlar, till skillnad mot nuvarande ISA 700, endast revisionsberättelser enligt standardutformningen. IAASB arbetar för närvarande med en ny separat standard, ISA 701, som behandlar avvikelser från standardutformningen. En remissversion av ISA 701 publiceras eventuellt efter IAASB:s sammanträde i mars 2005.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

[Appropriate Addressee]

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of ABC Company, which comprise the balance sheet as at December 31, 20X1, and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.9 An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of (or ”present fairly, in all material respects,”) the financial position of ABC Company as of December 31, 20X1, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

[Form and content of this section of the auditor’s report will vary depending on the nature of the auditor’s other reporting responsibilities.]

[Auditor’s signature]

[Date of the auditor’s report]

[Auditor’s address]

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...