Innehåll

Balans nr 2 2005

Hållbar revision på intåg

Globaliseringen av världsekonomin har förändrat förutsättningarna för företagsamhet i grunden. Hållbarhet har blivit ett vedertaget ord i maktens korridorer. Organisationer som FN, EU, FEE, IFAC är aktörer i utvecklingen.

Miljön var det första område som vann mer allmän spridning för redovisning och revision inom hållbarhetssektorn. De flesta större svenska företag har idag någon form av miljöredovisning. Stegvis har även det som kallas Corporate Social Responsibility (CSR), eller bara Corporate Responsibility, tagit plats på scenen och hållbarhetsredovisning i stort vunnit terräng. I en hållbarhetsredovisning ingår förutom miljö även ekonomi och socialt ansvar.

– Tidigare ifrågasatte man värdet av och möjligheterna med miljöredovisning på samma sätt som man idag kan höra kritiska resonemang om värdet med redovisning av sociala prestanda, säger Lars-Olle Larsson i en intervju i detta tema.

Cathrine Löfberg på Löfbergs Lila berättar om företagets engagemang för att bistå kaffeodlare:

– Vi är i kaffebranschen och vi ser till att det kommer att odlas kvalitetskaffe även i framtiden. Samtidigt påverkas vårt varumärke i positiv riktning.

Socialt ansvar tar sig olika uttryck. Efter Tsunami-katastrofen i Asien har röster höjts i den svenska debatten att gåvor ska göras avdragsgilla för främst företag. Amerikanska företag – i alla fall de större – har ofta som policy att skänka tio procent av bruttoinkomsten.

Annat är läget här i Sverige: Peter Nordström, skatteexpert, förklarar att det för avdragsrätt inte räcker med argument ”utan bidraget skulle badwill skapas”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...