Balans nr 2 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2004:41

Aktiemarknadsnämnden medger Outokumpu undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av att bolaget från vissa placerare återfår utlånade aktier i Boliden i samband med en riktad emission i bolaget i enlighet med vad som sägs i framställningen.

Uttalande 2004:44

Aktiemarknadsnämnden beviljar Bonnier & Bonnier-koncernen dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna, direkta och indirekta, förvärven av aktier i TV4.

Uttalande 2005:01

Aktiemarknadsnämnden har i anledning av fråga från Stockholmsbörsen beslutat att göra ett uttalande rörande skyldigheten att informera aktiemarknaden om s.k. sidoaffärer vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier.

Uttalande 2005:3

Aktiemarknadsnämnden beviljar Bonnier & Bonnier AB och Proventus Industrier AB dispens från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i TV4 som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna förvärven.

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

To International Federation of Accountants

Exposure Draft Proposed Policy Statement, ”Clarifying ProfessionaI Requirements in International Standards Issued by the IAASB”

Consultation Paper ”Improving the Clarity and Structure of IAASB Standards an Related Considerations for Practice Statements” September 2004

Problem oriented description from a Swedish perspective

FAR has introduced new standards on auditing in Sweden RS effective for statutory audits for periods commencing on or after 1 January 2004.

Yttrandet har avgivits av FAR:s revisionskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Federation of Accountants

Exposure Draft ISA 230 (Revised), ”Audit Documentation” September 2004

Generally we support the revision of ISA 230. However we believe that taking the comments below into account would further improve and clarify the standards and the related guidance.

Yttrandet har avgivits av FAR:s revisionskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Departementspromemorian ”Byggentreprenadavdrag samt omvänd skatteskyldighet (moms)” (Ds 2004:43)

FAR avstyrker förslaget om byggentreprenadavdrag i det utförande det har fått genom departementspromemorian. FAR tillstyrker omvänd skattskyldighet vid omsättning inom Sverige av tjänster som innebär uppdrag att utföra byggverksamhet eller uthyrning av arbetskraft för sådan verksamhet.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

FAR avstår från att yttra sig.

To FEE

Discussion Paper on the Auditor’s Involvement with the New EU Prospectus Directive

FAR:s answers to 25 posted questions.

Yttrandet har avgivits av FAR:s revisionskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...