Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Fler revisorer anmäler ekobrott

Antalet revisorer som anmält brott i de företag där de utför revision har mer än dubblerats från 2003 till 2004 – 40 respektive drygt 100 anmälningar. Detta framgår av Ekobrottsmyndighetens (EBM) årsredovisning för 2004. EBM har under året samarbetat med FAR och SRS och informerat landets revisorer om deras anmälningsplikt. En rapport med flera praktiska exempel har distribuerats till landets alla revisorer. Skriften kan också laddas ner från EBM:s hemsida <www.ekobrottsmyndigheten.se>.

Det totala antalet anmälda ärenden var förra året 4 145. Det innebär att revisorer 2004 anmälde mellan två och tre procent av alla fall. Den största andelen anmälningar kom från Skatteverket och konkursförvaltare (70 procent). I genomsnitt anmälde konkursförvaltarna misstänkt brottslighet i 25 procent av företagskonkurserna.

EBM redovisar mer ingående ett antal uppklarade brott. Ett av dessa rör en kvinnlig redovisningskonsult som dömdes för grovt penninghäleri till två år och sex månaders fängelse. Hon hade bland annat genom att ställa ett bankkonto till förfogande för insättningar från det bolag där det begicks skattebrott medverkat till att dölja att företagsledaren berikat sig genom skattebrott.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...