Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Fler revisorer anmäler ekobrott

Antalet revisorer som anmält brott i de företag där de utför revision har mer än dubblerats från 2003 till 2004 – 40 respektive drygt 100 anmälningar. Detta framgår av Ekobrottsmyndighetens (EBM) årsredovisning för 2004. EBM har under året samarbetat med FAR och SRS och informerat landets revisorer om deras anmälningsplikt. En rapport med flera praktiska exempel har distribuerats till landets alla revisorer. Skriften kan också laddas ner från EBM:s hemsida <www.ekobrottsmyndigheten.se>.

Det totala antalet anmälda ärenden var förra året 4 145. Det innebär att revisorer 2004 anmälde mellan två och tre procent av alla fall. Den största andelen anmälningar kom från Skatteverket och konkursförvaltare (70 procent). I genomsnitt anmälde konkursförvaltarna misstänkt brottslighet i 25 procent av företagskonkurserna.

EBM redovisar mer ingående ett antal uppklarade brott. Ett av dessa rör en kvinnlig redovisningskonsult som dömdes för grovt penninghäleri till två år och sex månaders fängelse. Hon hade bland annat genom att ställa ett bankkonto till förfogande för insättningar från det bolag där det begicks skattebrott medverkat till att dölja att företagsledaren berikat sig genom skattebrott.