Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Kollegiet för svensk bolagsstyrning bildat

Kollegiet för svensk bolagsstyrning (The Swedish Corporate Governance Board) har bildats för att ”äga, förvalta och vid behov förnya Kod för svensk bolagsstyrning”. Kollegiet höll sitt första möte i februari under ledning av dess ordförande Hans Dahlborg.

I Kollegiet representeras revisorskåren av FAR:s tidigare ordförande Anders Malmeby (KPMG). Övriga ledamöter är Lars-Erik Forsgårdh, Kerstin Hessius, Leif Lindberg, Marianne Nivert, Marianne Nilsson, Lars Otterbeck (vice ordförande), Michael Treschow och Anders Ullberg.

Per Lekvall har nyligen anställts som sekreterare i Kollegiet. Han var tidigare huvudsekreterare i gruppen som tog fram förslaget till ”Kod för svensk bolagsstyrning”.

De närmare detaljerna kring när och hur de noterade bolagen knyts upp mot Koden bestäms nu genom en förhandling mellan Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens förening.

Bakom kollegiet står nio näringslivsorganisationer inom ramen för Föreningen För Aktiemarknadsfrågor, nämligen Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Stockholms Handelskammare, FAR, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden samt Stockholmsbörsen.

Tilläggas kan att med anledning av kravet i Koden för svensk bolagsstyrning att åtminstone sexmånaders- eller niomånadersrapporten i ett kapitalmarknadsbolag översiktligt ska granskas av bolagets revisor, publicerar FAR:s revisionskommitté inom kort ett uttalande om översiktlig granskning av delårsbokslut.