För att bli invald i FAR måste man uppfylla vissa allmänna krav. Det handlar bl.a. om lämplighet och en viljeförklaring att följa FAR:s stadgar och yrkesetiska regler. För olika ledamotskategorier gäller dessutom särskilda invalskrav.

Kan auktoriserade revisorer som har äldre behörighet, och alltså inte har avlagt Revisorsnämndens högre revisorsexamen, bli FAR-ledamöter?

– Ja, svarar Karin Engblom Fredrikson, sekreterare i FAR:s styrelse. Under förutsättning att du klarat det numera nedlagda FAR-prov III eller har genomgått en särskild muntlig lämplighetsprövning.

Hon förklarar vidare att FAR la ned sin egen provverksamhet (kunskapsproven) i samband med att möjligheten att auktoriseras enligt övergångsreglerna upphörde vid årsskiftet 2002/03 och Revisorsnämndens högre revisorsexamen blev inträdesbiljetten till auktorisation för alla. När det s.k. FAR-prov III försvann så fastställde FAR:s examensråd nya invalskrav för de personer som auktoriserats enligt äldre regler och som inte hade skrivit FAR-prov III. Dessa måste bl.a. genomgå en särskild muntlig lämplighetsprövning för att kunna väljas in i FAR.

Hur går den särskilda lämplighetsprövningen till?

– Det är en muntlig genomgång där man samtalar kring revision, etik, redovisning, skatt, associationsrätt och aktuella yrkesfrågor. Den särskilda lämplighetsprövningen är kostnadsfri och tar ett par timmar. Samtalet sker under ledning av Lennart Iredahl som är anställd som kvalitetskontrollansvarig på FAR:s kansli.

Karin Engblom Fredrikson berättar att auktoriserade revisorer med äldre behörighet kommer att få ett brev från FAR där invalskraven beskrivs närmare.

Men godkända revisorer behöver väl inte göra den muntliga lämplighetsprövningen för att bli ledamöter i FAR?

– Nej, det är riktigt säger Karin Engblom Fredrikson, och det är något som en del har reagerat på, men invalskraven för olika kategorier ser olika ut. Att vara ”Auktoriserad revisor FAR” står för något annat än att vara ”Godkänd revisor FAR” eller t.ex. ”Skattekonsult FAR”.

Vad har man för nytta av att vara med i FAR?

– Med ledamotskapet i FAR får du ett ”varumärke”, en kvalitetsstämpel och kan använda tillägget FAR i din yrkestitel. Du får tillgång till förmånliga gruppförsäkringar och rådgivning från FAR:s kansli i t.ex. juridiska och etiska frågor eller frågor som rör revision. Dessutom får du böcker, nyhetsbrev och tidskrifter från FAR Förlag och sist men kanske inte minst tidningen Balans.

Karin Engblom Fredrikson uppmanar de som är intresserade av att få veta mer om invalskrav och ledamotskap att besöka FAR:s hemsida <www.far.se> (Klicka på Info om FAR, Ledamotskap) eller höra av sig till kansliet.