Innehåll

Balans nr 3 2005

Noteringar: Invalskrav i FAR för auktoriserade revisorer med äldre behörighet

För att bli invald i FAR måste man uppfylla vissa allmänna krav. Det handlar bl.a. om lämplighet och en viljeförklaring att följa FAR:s stadgar och yrkesetiska regler. För olika ledamotskategorier gäller dessutom särskilda invalskrav.

Kan auktoriserade revisorer som har äldre behörighet, och alltså inte har avlagt Revisorsnämndens högre revisorsexamen, bli FAR-ledamöter?

– Ja, svarar Karin Engblom Fredrikson, sekreterare i FAR:s styrelse. Under förutsättning att du klarat det numera nedlagda FAR-prov III eller har genomgått en särskild muntlig lämplighetsprövning.

Hon förklarar vidare att FAR la ned sin egen provverksamhet (kunskapsproven) i samband med att möjligheten att auktoriseras enligt övergångsreglerna upphörde vid årsskiftet 2002/03 och Revisorsnämndens högre revisorsexamen blev inträdesbiljetten till auktorisation för alla. När det s.k. FAR-prov III försvann så fastställde FAR:s examensråd nya invalskrav för de personer som auktoriserats enligt äldre regler och som inte hade skrivit FAR-prov III. Dessa måste bl.a. genomgå en särskild muntlig lämplighetsprövning för att kunna väljas in i FAR.

Hur går den särskilda lämplighetsprövningen till?

– Det är en muntlig genomgång där man samtalar kring revision, etik, redovisning, skatt, associationsrätt och aktuella yrkesfrågor. Den särskilda lämplighetsprövningen är kostnadsfri och tar ett par timmar. Samtalet sker under ledning av Lennart Iredahl som är anställd som kvalitetskontrollansvarig på FAR:s kansli.

Karin Engblom Fredrikson berättar att auktoriserade revisorer med äldre behörighet kommer att få ett brev från FAR där invalskraven beskrivs närmare.

Men godkända revisorer behöver väl inte göra den muntliga lämplighetsprövningen för att bli ledamöter i FAR?

– Nej, det är riktigt säger Karin Engblom Fredrikson, och det är något som en del har reagerat på, men invalskraven för olika kategorier ser olika ut. Att vara ”Auktoriserad revisor FAR” står för något annat än att vara ”Godkänd revisor FAR” eller t.ex. ”Skattekonsult FAR”.

Vad har man för nytta av att vara med i FAR?

– Med ledamotskapet i FAR får du ett ”varumärke”, en kvalitetsstämpel och kan använda tillägget FAR i din yrkestitel. Du får tillgång till förmånliga gruppförsäkringar och rådgivning från FAR:s kansli i t.ex. juridiska och etiska frågor eller frågor som rör revision. Dessutom får du böcker, nyhetsbrev och tidskrifter från FAR Förlag och sist men kanske inte minst tidningen Balans.

Karin Engblom Fredrikson uppmanar de som är intresserade av att få veta mer om invalskrav och ledamotskap att besöka FAR:s hemsida <www.far.se> (Klicka på Info om FAR, Ledamotskap) eller höra av sig till kansliet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...