Innehåll

I fjol slog IREV deltagarrekord på sina stora endagsarrangemang, redovisningsdagen, fåmansföretagardagen, skattedagen och RS-dagarna, med totalt 1700 deltagare.

Allra populärast var RS-dagarna som hölls vid tio tillfällen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och lockade runt 630 personer.

Men det är inte bara endagsarrangemangen som har ökat i popularitet. Även de övriga kurserna och utbildningarna lockade fler deltagare i fjol än föregående år.

– Vi ser ett förändrat utbildningsmönster hos revisorerna. Det är korta och effektiva kurser som efterfrågas och vi har löpande under året tagit fram aktualitetsseminarier inom exempelvis IAS/IFRS-området, flera branschinriktade kurser och även ett fördjupande seminariepaket i revision, säger IREV:s VD Christina Sahlin.

Planerar för hösten

Planeringen inför hösten pågår nu för fullt.

– Bland annat kommer utbudet av branschinriktning att öka, fördjupningsseminarier i RS att utvecklas, nya aktiebolagslagen blir brännhet och fler kvalificerade kurser inriktade mot ägarledda företag planeras, säger Christina Sahlin.

Ett koncept som lanserades under hösten 2004 var möjligheten att köpa ett paket med fyra olika revisionsseminarier. Idén är att flera personer på en byrå kan dela på seminariepaketet.

– Vi fortsätter nu att utveckla detta koncept med ytterligare seminariepaket inom olika områden, säger Christina Sahlin.

Ekonomistyrningsdagen – ny dag hos IREV

Biznizz Upgrade som ingår i IREV satsar nu på flera olika utbildningar som i första hand vänder sig till controllers och ekonomichefer. I år kommer man dessutom att presentera en helt ny utbildningsdag – Ekonomistyrningsdagen.

Där kommer man att belysa trender och tendenser när det gäller exempelvis nyckeltal för ekonomistyrning, belöningssystem, strategiska analyser och överväganden vid företagsförvärv samt den ökade interna kontrollen. Det kommer även att finnas en ”mjukare” del som handlar om motivationsanalys och tar upp vad det är för faktorer som styr människors beteende.

– Vi kommer framåt att satsa mer offensivt på Biznizz Upgrade och kompetensutveckling av controllers och ekonomichefer, säger Gun Weckman, verksamhetschef för Biznizz Upgrade.

Visste du att

...tre fjärdedelar av revisorerna är fackligt anslutna. Civilekonomerna är det fack som flertalet är anslutna till.

Källa: Forskningsprojekt Lund och Växjö universitet