Balans nr 3 2005

Noteringar: IREV-dagar lockade rekordmånga deltagare!

I fjol slog IREV deltagarrekord på sina stora endagsarrangemang, redovisningsdagen, fåmansföretagardagen, skattedagen och RS-dagarna, med totalt 1700 deltagare.

Allra populärast var RS-dagarna som hölls vid tio tillfällen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och lockade runt 630 personer.

Men det är inte bara endagsarrangemangen som har ökat i popularitet. Även de övriga kurserna och utbildningarna lockade fler deltagare i fjol än föregående år.

– Vi ser ett förändrat utbildningsmönster hos revisorerna. Det är korta och effektiva kurser som efterfrågas och vi har löpande under året tagit fram aktualitetsseminarier inom exempelvis IAS/IFRS-området, flera branschinriktade kurser och även ett fördjupande seminariepaket i revision, säger IREV:s VD Christina Sahlin.

Planerar för hösten

Planeringen inför hösten pågår nu för fullt.

– Bland annat kommer utbudet av branschinriktning att öka, fördjupningsseminarier i RS att utvecklas, nya aktiebolagslagen blir brännhet och fler kvalificerade kurser inriktade mot ägarledda företag planeras, säger Christina Sahlin.

Ett koncept som lanserades under hösten 2004 var möjligheten att köpa ett paket med fyra olika revisionsseminarier. Idén är att flera personer på en byrå kan dela på seminariepaketet.

– Vi fortsätter nu att utveckla detta koncept med ytterligare seminariepaket inom olika områden, säger Christina Sahlin.

Ekonomistyrningsdagen – ny dag hos IREV

Biznizz Upgrade som ingår i IREV satsar nu på flera olika utbildningar som i första hand vänder sig till controllers och ekonomichefer. I år kommer man dessutom att presentera en helt ny utbildningsdag – Ekonomistyrningsdagen.

Där kommer man att belysa trender och tendenser när det gäller exempelvis nyckeltal för ekonomistyrning, belöningssystem, strategiska analyser och överväganden vid företagsförvärv samt den ökade interna kontrollen. Det kommer även att finnas en ”mjukare” del som handlar om motivationsanalys och tar upp vad det är för faktorer som styr människors beteende.

– Vi kommer framåt att satsa mer offensivt på Biznizz Upgrade och kompetensutveckling av controllers och ekonomichefer, säger Gun Weckman, verksamhetschef för Biznizz Upgrade.

Visste du att

...tre fjärdedelar av revisorerna är fackligt anslutna. Civilekonomerna är det fack som flertalet är anslutna till.

Källa: Forskningsprojekt Lund och Växjö universitet

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...