Innehåll

Balans nr 3 2005

Revision i små företag: Sällan revision av små företag i EU-länderna

42 procent av de (engelska) småföretagen som undantogs från revisionsplikten valde att lämna reviderade årsredovisningar

Enligt artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättliga direktiv är det obligatoriskt med revision av företagens årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. EG-rätten lämnar dock öppet för de enskilda medlemsländerna att undanta mindre företag från revisionsplikten under förutsättning att de inte överskrider två av följande tre gränsvärden (senaste två åren); 50 anställda, en omsättning på 7,3 miljoner euro, en balansomslutning på 3,65 miljoner euro.

Samtliga ”gamla” EU-länder, det vill säga de som ingick i EU före den senaste utvidgningen 2004, med undantag för de nordiska länderna har valt att utnyttja möjligheten att undanta små företag från revisionsplikten. En del medlemsländer har dock valt striktare gränsvärden än de maximalt tillåtna enligt EG-direktivet.

Några av de ”gamla” EU-länderna har tidigare haft full revisionsplikt, men sedan avskaffat den för små bolag.

England avskaffade revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen 1993. Gränsvärdena för vilka företag som ska undantas från revisionsplikten har därefter höjts successivt, senast 2004, och ligger nu på maxvärdena enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Publika aktiebolag och bolag som sysslar med finansiell verksamhet har dock särskilda regler att rätta sig efter och ska alltid revideras.

Enligt en rapport från 2003 skriven av Jill Collis på uppdrag av The Department of Trade and Industry (brittiska handelsdepartementet), valde 58 procent av de små företagen som undantogs från revisionsplikten att utnyttja undantaget från revisionsplikten medan 42 procent lämnade reviderade årsredovisningar. Det finns dock en tendens att andelen företag som frivilligt väljer att revideras minskar med tiden. Enligt rapporten finns det i dagsläget runt en miljon företag i England, varav runt 90 procent räknas som små bolag och alltså undantas från revisionsplikt.

Enligt uppgifter i Svenskt Näringslivs rapport ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, har avskaffandet av revisionsplikten för små företag i England generellt inte inneburit lägre intäkter för revisorerna och revisionsbyråerna. Däremot visar empiriska data att avregleringen har drabbat olika byråer på olika sätt och att det är de stora byråerna som har klarat sig bäst.

Tyskland avskaffade revisionsplikten för alla små företag 1984. Enligt det tyska justitieministeriets uppskattning är det runt 400 000 tyska bolag som är undantagna från revisionsplikt, vilket innebär runt 50 procent av samtliga företag i Tyskland.

Irland avskaffade år 2000 revisionsplikten för bolag som bland annat hade en omsättning som understeg 317 000 euro. Skälet var att kostnaderna för revision för dessa bolag bedömdes vara alltför stor i förhållande till nyttan. Enligt en artikel publicerad på Deloittes irländska hemsida var det dock få bolag som kunde utnyttja undantaget från revisionsplikten på grund av att gränsvärdet för omsättningen var så lågt. Därför beslutade lagstiftarna 2003 att höja gränsvärdet för omsättningen till 1,5 miljoner euro, vilket var i linje med de irländska företagarorganisationernas önskemål.

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...