Balans nr 4 2005

Noteringar: Att flytta eller inte flytta

Sverige ligger i topp bland EU-länderna vad gäller medelstora företags (50–249 anställda) benägenhet att vilja göra affärer med de tio ”nya” EU-medlemmarna i främst Östeuropa. Det är bara i Grekland som företagarna är mer hågade att bland annat flytta verksamhet utanför det egna landets gränser.

Omkring hälften av de svenska medelstora företagen har antingen redan genomfört eller planerar att flytta hela eller delar av sin verksamhet till dessa länder.

Detta framgår av en undersökning som revisions- och konsultföretaget Lindebergs Grant Thornton genomfört med 6 300 företag i 24 länder; <www.lindebergs.se>

Vissa regionala skillnader inom Sverige kan utläsas i rapporten. Vad gäller outsourcing till de tio nya länderna så gör företag i Malmöregionen det redan idag – och än fler har planer på detta – oftare än företag i Stockholm.

Vanligare i Stockholm

Att lokalisera hela eller delar av aktiviteter dit är något vanligare i Stockholm än i övriga landet, där man dock oftare än i Stockholm har planer på att göra det samma.

Enligt Peter Bodin, VD för Lindebergs Grant Thornton, så kan den svenska viljan att blicka österut förklaras med ”möjligheten att producera varor och tjänster till lägre kostnader”. Han fortsätter: ”En annan viktig förklaring kan vara svenska medelstora företags förhållandevis redan stora affärsutbyte med länder som Estland, Lettland, Litauen, och Polen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...