Sverige ligger i topp bland EU-länderna vad gäller medelstora företags (50–249 anställda) benägenhet att vilja göra affärer med de tio ”nya” EU-medlemmarna i främst Östeuropa. Det är bara i Grekland som företagarna är mer hågade att bland annat flytta verksamhet utanför det egna landets gränser.

Omkring hälften av de svenska medelstora företagen har antingen redan genomfört eller planerar att flytta hela eller delar av sin verksamhet till dessa länder.

Detta framgår av en undersökning som revisions- och konsultföretaget Lindebergs Grant Thornton genomfört med 6 300 företag i 24 länder; <www.lindebergs.se>

Vissa regionala skillnader inom Sverige kan utläsas i rapporten. Vad gäller outsourcing till de tio nya länderna så gör företag i Malmöregionen det redan idag – och än fler har planer på detta – oftare än företag i Stockholm.

Vanligare i Stockholm

Att lokalisera hela eller delar av aktiviteter dit är något vanligare i Stockholm än i övriga landet, där man dock oftare än i Stockholm har planer på att göra det samma.

Enligt Peter Bodin, VD för Lindebergs Grant Thornton, så kan den svenska viljan att blicka österut förklaras med ”möjligheten att producera varor och tjänster till lägre kostnader”. Han fortsätter: ”En annan viktig förklaring kan vara svenska medelstora företags förhållandevis redan stora affärsutbyte med länder som Estland, Lettland, Litauen, och Polen.