Det talas mycket i revisorskretsar om ”förväntningsgapet”, dvs. den ofta stora skillnaden mellan vad en revisor egentligen gör och vad allmänheten tror. Skulle någon förledas tro att detta är en debatt som väckts under senare år så kan man läsa t.ex. FAR:s Framtidsutredning från 1972. Utredningsgruppen skriver att ”en beskrivning torde ofta formuleras på ungefärligt följande sätt: Revisorn kontrollerar siffror och försöker upptäcka förskingringar”. Framtidsutredningen konstaterar bl.a. att FAR samt ledamöterna bör delta i den allmänna debatten om t.ex. revisorernas uppgifter: ”FAR bör som branschorgan tillföra debatten och utredningsarbetet sakkännedom samt konstruktiv kritik och förslag på basis av praktisk erfarenhet.