De har svarat på följande frågor:

1. Är du för eller emot revisionsplikt i små aktiebolag?

2. Om revisionsplikten avskaffas kommer du att frivilligt anlita en revisor?

Joakim Fohlman, VD, ITura AB; en reklambyrå i Uppsala

1. – Med vilka ögon ska man välja att se på det hela? Utan revisionsplikt skulle nog många bolag ta ut svängarna mer vad gäller avdrag m.m. utan att för den sakens skull bli olagliga. Det ska man inte beskylla Sveriges entreprenörer för. Däremot är det alldeles för komplicerat att driva företag idag och det är för dyrt. Med allt det jobb man faktiskt är tvungen att lägga ner för att kunna existera som företag tycker jag det är helt legitimt att så att säga ta ut svängarna eller ännu bättre: lätta upp reglerna. Att avskaffa revisionsplikten är en regel och en kostnad mindre, vilket är mycket bra.

– Att ha en revisor är ju egentligen bara för att man ska följa reglerna och kunna få ett visst stöd, även om man nu tagit bort möjligheten för en revisor att ge råd. Den person som har mest kunskap får inte ge råd och stöd. Ett hån mot hela revisorskåren, där man från politiskt håll nu utgår från att revisorer är halvkriminella personer som inte klarar av att granska sitt eget arbete.

– I grunden tycker jag inte att problemet ligger bland revisorerna, eller i det att man är tvungen att ha en. Jag tycker det är bra att man kan ta hjälp av en expert för att följa alla regler. Problemet ligger hos politiker som först beskyller företagare för att vara halvkriminella genom att införa revisionsplikt och sen beskyller revisorer för att vara halvkriminella genom att ta ifrån de möjlighet till rådgivning.

2. – Om plikten avskaffas kommer jag ändå att ha en revisor. Jag vill göra rätt för mig så långt jag kan.

Bengt Gustavsson, småföretagare i Värmland. Bengt Gustavsson äger Kresam AB, men är också verksam i BolagsBolaget AB.

1. Jag är mot revisionsplikten i små aktiebolag. Det finns ingen anledning att behandla mikroföretag på samma sätt som Volvo, Ericsson och andra storbolag. Från och med i år ska dessutom revisionen vara än mer omfattande och därmed ännu dyrare för mig och jag representerar alltså 200.000 småföretagare som betalar två miljarder kronor för att Staten tvingar oss att betala revisorns fakturor till ingen nytta. Privat kan jag ju ha betydligt större omsättning, men då räcker det med min egen namnteckning i deklarationen.

– Motiven för revisionsplikten är att den gagnar bekämpandet av ekonomisk brottslighet och att den är till nytta för ägarna. I en paneldebatt hos Svenskt Näringsliv den 16 mars konstaterade Ekobrottsmyndigheten att det inte finns någon skillnad mellan de företag i restaurangbranschen som har revisionsplikt och de som inte har det, så det argumentet håller inte. Att revisionen skulle vara bra för ägarna är närmast skrattretande eftersom vi mikroföretagare nästan undantagslöst har satsat aktiekapitalet själva och följaktligen ska skyddas från att begå oegentligheter mot oss själva.

– Tillväxt och välfärd baseras på affärsidéer och företagaranda, det kan inte kontrolleras fram. Därför skulle jag hellre vilja införa en allmän ”visionsplikt”, en sorts obligatorisk skyldighet att tro gott om oss som tar ansvar för vår egen försörjning och därmed bidrar till samhällsekonomin. Lagen om revisionsplikt definierar oss tyvärr som potentiella skattefuskare och en ekonomisk risk för samhället.

2. – Ja, det kommer jag, men inte för att få en revision gjord. Däremot finns det annan intressant kunskap att hämta bland revisorerna och den skulle jag köpa av affärsmässiga skäl. Det kostar pengar att tjäna pengar och jag köper gärna kompletterande kompetens för att göra mig själv fakturerbar. När revisionsplikten slopas – det är bara vi och Malta som har den kvar i Europa – så kommer kreativiteten hos Sveriges revisorer att vakna till liv och vi kommer att få se ett utbud av nyttigheter som endast en sund marknadsekonomi kan stimulera till!

Pernilla Ström, ekonom, journalist och analytiker. Småföretagare som tillsammans med sin man driver Ity AB, ett företag med ytterligare två anställda som bl.a. sysslar med seminarieverksamhet och skriverier.

1. – Det är onödigt med revisionsplikt för små företag. Det är en tung kostnad för småföretag och den blir tyngre med den nya lagstiftningen på området.

2. – Det skulle jag göra i vissa frågor. Inte för att kontrollera bokföringen men i exempelvis skattefrågor, avskrivningar, värdering. Som när jag nyligen förvärvade en lantegendom.

Per Surtevall, enmansföretagare, Surtevall Corporate Advisors AB; ett investerings- och konsultbolag

1. – Jag tycker att revisionsplikten är bra för att den ger oss en kontinuerlig avstämning att vi följer gällande regler.

Per Surtevall tycker att det finns anledning att kräva större kontroll av aktiebolag än t.ex. handelsbolag:

– I en enskild firma eller ett handelsbolag så tar ägaren ett större personligt finansiellt ansvar än i ett aktiebolag.

2. – Ja, revisorn ser till att företaget följer gällande regler. Jag kan sova lugnt och tryggt när jag vet att vi följer lagar och förordningar. Dessutom – det är inte så dyrt att anlita en revisor när man sköter redovisningen löpande under året.