För den som driver ett litet aktiebolag och vill slippa revision finns möjligheten att i stället driva verksamheten som enskild firma. Det skriver Inga-Lisa Axenborg som vill ha kvar revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag.

Det är inte en slump att det i ABL finns ett krav på revision. Det begränsade ansvaret för ägarna balanseras med ett regelverk om revision så att bolagets intressenter kan känna sig trygga. Vill ett litet bolag slippa revision finns ju möjlighet att driva verksamheten som enskild firma, handelsbolag etc.

Förhållandet att revisionen är tvingande anser jag lägger ett ansvar på revisorerna att kostnaden hålls på skälig nivå – inte en helt enkel ekvation när kraven på revisionens innehåll blir mer och mer omfattande och detaljerade. Balansgången mellan kvalitetsrevision och kostnadseffektivitet har alltid varit svår. Linan har tyvärr blivit slakare med de senaste årens ökade krav på dokumentation etc. Krav som ställts oberoende av storlek på företag och leder till kostnadsökningar – det ökade ifrågasättandet av revisionsplikten är inte svår att förstå.

Finns det då någon anledning till att behålla revisionsplikten för små företag? Jag har med intresse läst Per Thorells och Claes Norbergs artikel i Balans nr 3/2005, som belyser många aspekter av revisionen. De kommer till slutsatsen att revisionsplikten bör slopas och baserar detta bland annat på argumentet att det saknas empiriska data, som motiverar en revisionsplikt. Det argumentet kan dock lika gärna användas för revisionsplikten – det saknas även data som visar att revisionen skulle kosta mer än den smakar.

Revision tillför näringslivet struktur

Efter 35 år som revisor – mestadels i mindre och medelstora företag – anser jag att revisionen tillför näringslivet en struktur som förbättrar efterlevnad av lagar, ger rättvisare konkurrens och höjd redovisningsstandard. Men en förutsättning för fortsatt revisionsplikt av mindre bolag är:

  • förenklad revision inriktad på väsentligheter

  • generösare jävsregler

Beträffande jävsreglerna ser jag de som rör arbete med bokslut och årsredovisning som överambitiösa gentemot de mindre bolagen. Jag har till exempel mycket svårt att förstå att revisorns upprättande av årsredovisning – ett rent sammanställningsarbete av bolagets uppgifter – skulle kunna utgöra ett hot i något avseende. En revisionsanmärkning, som leder till en rättelse av en av bolaget upprättad årsredovisning, ger ju exakt samma slutresultat.

Så även om det skulle vara trevligare att arbeta i ett yrke som helt och hållet existerar på grund av frivillig efterfrågan så kan jag – förutsatt att regelverket för de mindre bolagen anpassas – inte finna några argument, som övertygat mig om att näringslivet skulle gynnas av slopad revisionsplikt.

Låt revisionsplikten vara!

Inga-Lisa Axenborg är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Göteborg.