Balans nr 4 2005

Revision i små företag/debatt: Rör inte revisionsplikten!

För den som driver ett litet aktiebolag och vill slippa revision finns möjligheten att i stället driva verksamheten som enskild firma. Det skriver Inga-Lisa Axenborg som vill ha kvar revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag.

Det är inte en slump att det i ABL finns ett krav på revision. Det begränsade ansvaret för ägarna balanseras med ett regelverk om revision så att bolagets intressenter kan känna sig trygga. Vill ett litet bolag slippa revision finns ju möjlighet att driva verksamheten som enskild firma, handelsbolag etc.

Förhållandet att revisionen är tvingande anser jag lägger ett ansvar på revisorerna att kostnaden hålls på skälig nivå – inte en helt enkel ekvation när kraven på revisionens innehåll blir mer och mer omfattande och detaljerade. Balansgången mellan kvalitetsrevision och kostnadseffektivitet har alltid varit svår. Linan har tyvärr blivit slakare med de senaste årens ökade krav på dokumentation etc. Krav som ställts oberoende av storlek på företag och leder till kostnadsökningar – det ökade ifrågasättandet av revisionsplikten är inte svår att förstå.

Finns det då någon anledning till att behålla revisionsplikten för små företag? Jag har med intresse läst Per Thorells och Claes Norbergs artikel i Balans nr 3/2005, som belyser många aspekter av revisionen. De kommer till slutsatsen att revisionsplikten bör slopas och baserar detta bland annat på argumentet att det saknas empiriska data, som motiverar en revisionsplikt. Det argumentet kan dock lika gärna användas för revisionsplikten – det saknas även data som visar att revisionen skulle kosta mer än den smakar.

Revision tillför näringslivet struktur

Efter 35 år som revisor – mestadels i mindre och medelstora företag – anser jag att revisionen tillför näringslivet en struktur som förbättrar efterlevnad av lagar, ger rättvisare konkurrens och höjd redovisningsstandard. Men en förutsättning för fortsatt revisionsplikt av mindre bolag är:

  • förenklad revision inriktad på väsentligheter

  • generösare jävsregler

Beträffande jävsreglerna ser jag de som rör arbete med bokslut och årsredovisning som överambitiösa gentemot de mindre bolagen. Jag har till exempel mycket svårt att förstå att revisorns upprättande av årsredovisning – ett rent sammanställningsarbete av bolagets uppgifter – skulle kunna utgöra ett hot i något avseende. En revisionsanmärkning, som leder till en rättelse av en av bolaget upprättad årsredovisning, ger ju exakt samma slutresultat.

Så även om det skulle vara trevligare att arbeta i ett yrke som helt och hållet existerar på grund av frivillig efterfrågan så kan jag – förutsatt att regelverket för de mindre bolagen anpassas – inte finna några argument, som övertygat mig om att näringslivet skulle gynnas av slopad revisionsplikt.

Låt revisionsplikten vara!

Inga-Lisa Axenborg är auktoriserad revisor på Ernst & Young i Göteborg.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...