Innehåll

Balans nr 5 2005

Noteringar: Skattmasen gör husrannsakan

Ett betänkande om ”Krav på kassaregister – Effektivare utredning av eko-brott” presenterades i början av maj.

Utredningen menar att det ”i kontantbranscherna finns omfattande och allvarliga problem med skatteundandragande”. Man föreslår att näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska vara skyldiga att ha ett certifierat kassaregister. Undantag ska göras för försäljning inom ramen för hobbyverksamhet, tillfällig försäljning av mindre omfattning (till exempel skolelevers försäljning inför en skolresa) samt taxiverksamhet (där det redan finns taxameter). Övrig försäljning ska registreras i kassaregister och kunden erbjudas ett kvitto.

Det ställs vissa krav på kassaregistrets funktioner, exempelvis att det ska registrera och lagra all försäljning. Plomberingar ska användas för att förhindra manipulation av registret. Den företagare som inte har något kassaregister får böta. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas från och med 1 januari 2009.

Vad gäller sanktioner för dem som inte följer lagen så konstaterar utredningen att ”polisresurserna generellt sett är begränsade i landet”. Man föreslår att skattebrottsenheterna inom Skatteverket ska ges vissa möjligheter att verkställa tvångsåtgärder. ”Vi anser att det innebär en effektivitetsvinst om utredarna vid skattebrottsenheterna själva kan genomföra husrannsakan ...” skriver utredarna och tillägger att det bara kan komma ifråga då våld inte behöver tas till: ”I praktiken är det framför allt vid husrannsakan i bankfack samt hos revisionsbyråer och liknande fall som det kan vara aktuellt ...

Utredningen presenterar också förslag som gör det möjligt för skattebrottsenheterna att få direkt tillgång till uppgifter i den databas som Skatteverket använder i beskattningsverksamheten (beskattningsdatabasen).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...