En ny lag som ska sätta stopp för bluffakturor kan snart bli verklighet.

Nyligen godkände riksdagen en rekommendation från lagutskottet till regeringen om att lagstifta mot oberättigade ansökningar om betalningsföreläggande. Regeringen kommer att återkomma med ett lagförslag som innebär att den som ägnar sig åt fakturaskojeri kan få betala skadestånd. Förhoppningen är att lagen ska sätta stopp för så kallade bluffakturor.

Falska fakturor har blivit ett stort problem för såväl näringsidkare som privatpersoner. Även i de fall då bluffakturorna upptäcks blir de i flera fall betalade eftersom blufföretagen annars hotar med kronofogden.

Vid fakturaskojeri får näringsidkare eller privatpersoner fakturor, inbetalningsavier eller liknande meddelanden för varor eller tjänster som de inte uttryckligen har beställt. På så sätt luras mottagaren att tro att han eller hon är skyldig att betala. I flera fall har mottagaren inte ens fått någon vara levererad eller tjänst utförd.