Den före detta riksrevisorn i Kosovo, Inga-Britt Ahlenius, har utsetts till chef för FN:s internrevision. En organisation som även är ansvarig för övervakning och utredning inom FN-systemet.

Hon tillträder posten 1 september i år och flyttar då från Kosovo till New York.

Vad har hon i bagaget från Sverige som kan komma till nytta i New York?

– Min speciella erfarenhet från att under tio år ha lett en liknande revisorsorganisation, svarar Inga-Britt Ahlenius då Balans når henne per telefon i Kosovo.

Hon var under åren 1993–2003 generaldirektör för Riksrevisionsverket och har därefter lett arbetet med att bygga upp en riksrevision i Kosovo.

Hennes nya befattning i New York placerar henne i toppen av FN-organisationen, direkt under generalsekreteraren Kofi Annan.

Inga-Britt Ahlenius, som själv inte är revisor, förklarar att hon tänker arbeta på samma sätt i New York som hon gjorde på Riksrevisionsverket.

– Jag tänker närma mig problemen med samma internationella, professionella etik och koder som säger att revisorn med professionell skepsis ska ta sig an och gå till botten med en fråga.