Innehåll

Balans nr 5 2005

Noteringar: Inga-Britt Ahlenius får toppjobb inom FN

Den före detta riksrevisorn i Kosovo, Inga-Britt Ahlenius, har utsetts till chef för FN:s internrevision. En organisation som även är ansvarig för övervakning och utredning inom FN-systemet.

Hon tillträder posten 1 september i år och flyttar då från Kosovo till New York.

Vad har hon i bagaget från Sverige som kan komma till nytta i New York?

– Min speciella erfarenhet från att under tio år ha lett en liknande revisorsorganisation, svarar Inga-Britt Ahlenius då Balans når henne per telefon i Kosovo.

Hon var under åren 1993–2003 generaldirektör för Riksrevisionsverket och har därefter lett arbetet med att bygga upp en riksrevision i Kosovo.

Hennes nya befattning i New York placerar henne i toppen av FN-organisationen, direkt under generalsekreteraren Kofi Annan.

Inga-Britt Ahlenius, som själv inte är revisor, förklarar att hon tänker arbeta på samma sätt i New York som hon gjorde på Riksrevisionsverket.

– Jag tänker närma mig problemen med samma internationella, professionella etik och koder som säger att revisorn med professionell skepsis ska ta sig an och gå till botten med en fråga.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...