För att stävja företagens kostnader och frustration, skriver amerikanska Compliance Week, har Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) och Securities and Exchange Commission (SEC) kommit med nya riktlinjer för tillämpningen av Sarbanes-Oxley Act sektion 404 (om internkontroll).

SEC uppmanar både företagen och revisorerna att i stället för att ägna sin tid åt att pricka av i frågeformulär så bör man ”fokusera på riskerna i de enskilda företagen”.

PCAOB:s rekommendationer följer samma linje som SEC. Organisationen förklarar att revisorn måste ha riskerna i det enskilda klientföretaget för ögonen, ”i stället för att använda standardiserade checklistor ...”