Balans nr 6–7 2005

Noteringar: EU:s tionde bolagsrättsliga direktiv på väg

EU:s tionde bolagsrättsliga direktiv om gräns överskridande bolags sammanslagningar är på väg att antas. Arbetsgruppen för bolagsrätt inom EU har haft frågan på sitt bord, liksom Europaparlamentet. Under juni månad är det Rådets tur att ta sig an frågan.

I dagsläget är lagarna sådana att företagen måste rätta sig efter komplexa regelsystem för att få en kostsam gränsöverskridande fusion till stånd.

– Tidigare har gränsöverskridande fusioner inte varit möjliga av bolagsrättsliga skäl, förklarar Johan Danelius, kansliråd på Justitiedepartementet och svensk representant i arbetsgruppen.

Företag med aktiekapital

Man har då fått ta till olika ”omvägar”, exempelvis likvidation av bolag i ett land eller att skapa ett gemensamt holdingbolag.

Det nya direktivet kommer att gälla för alla företag med aktiekapital. Detta innebär att många små och medelstora företag (SME) även kommer att omfattas. Inom EU utgör SME nio av tio företag och svarar för nästan tre av tio sysselsättningstillfällen. En förhoppning är att SME enklare ska kunna internationaliseras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...