Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Noteringar: Engagerande debatt om bolagsstyrningskoden

Kan den svenska bolagsstyrningskodens krav på internkontrollrapportering hjälpa företagen att utveckla sin verksamhet och finns det affärsmässiga skäl att frivilligt ta ytterligare steg? Det var en av många frågor kring den svenska koden som behandlades vid ett välbesökt seminarium som arrangerades av Deloitte i Stockholm i mitten av maj.

Seminariet inleddes med ett antal talare som belyste koden utifrån olika perspektiv. Därefter följde en paneldebatt med Lars Otterbeck, vice ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Michael Treschow, ordförande i Svenskt Näringsliv, Dan Brännström Generalsekreterare i FAR, Mats Arnhög, styrelseordförande i Active Biotech och Helena Haraldsson aktiestrateg på Carnegie.

Paneldebatten kom att kretsa kring frågor som:

  • om det hade varit bättre med lagstiftning än en frivillig kod

  • hur mycket tid och kraft som lednings- och styrelse arbete ska behöva ägna åt bolagsstyrning och

  • om nivån på internkontrollrapporteringen enligt den svenska koden visavi Sarbanes Oxley-Act.

Några av slutsatserna, som de flesta paneldeltagarna ställde sig bakom, var att självreglering är effektivare än lagstiftning och att affärsutvecklingen inte får bli lidande av den ökade fokuseringen på bolagsstyrning, särskilt internkontroll. Dessutom verkade panelen vara överens om att interkontrollrapporteringen enligt koden inte bör bli lika omfattande och detaljreglerad som den som Sarbanes Oxley-Act lett till.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...