Olaglig taxiverksamhet är skattepliktig näringsverksamhet. Det framgår av en dom i Regeringsrätten.

Domen rör en taxiförare som av tingsrätten dömdes till dagsböter för olaga yrkesmässig trafik.

Regeringsrätten har kommit fram till följande:

”Att en viss näringsverksamhet är otillåten för att näringsidkaren saknar tillstånd som krävs för att bedriva den lagenligt och att han därigenom gör sig skyldig till brottslig handling, kan enligt Regeringsrättens mening inte i sig få till konsekvens att inkomsten av verksamheten inte är skattepliktig”.