Balans har frågat ett antal studenter vid Karlstads universitet om deras framtidsplaner – i och utanför revisionsbyråbranschen. Alla hade de kommit till den två timmar långa föreläsning som Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, höll på universitetet i mitten av maj.

Johanna Almqvist och Peter Trabold – som båda är färdiga med sin utbildning till hösten – kan tänka sig att jobba i revisionsbyråbranschen. För Peter är de viktigaste argumenten att det finns jobb och att branschen spänner över ett brett fält.

– Men jag vill nog helst jobba som internrevisor eller controller, förklarar han.

Johanna säger att hon inte vet riktigt vad hon vill göra, men att när hon ska söka jobb så blir det nog bl.a. som redovisningsassistent och revisorsassistent. Båda tyckte att Dan Brännströms föreläsning om revisorsyrket var intressant, särskilt den del som handlade om ”revisorns ansvar”.

Catharina Waldenström, som är färdig med sin utbildning nu i sommar, säger att hennes högsta mål är att bli auktoriserad revisor.

– Jag vill bli det därför att en revisor inte sitter på ett och samma kontor utan får se olika branscher. Och så får man jobba både med små och stora företag, säger Catharina och tillägger att hon tycker det är spännande och lite tilltalande att reglerna för revision förändras hela tiden.

Daniel Byrsten å sin sida förklarar att han funderar på olika yrkesval. Han har tid kvar att fundera. Han blir färdig med sina studier först om ett år.

– Det är därför jag kommit hit idag. För att lyssna. Och jag tycker det (revisorsyrket) låter intressant. Att få göra olika saker och att få träffa olika människor.

Anders Jr. Lindström och Niklas Förberg, som är färdiga med sina studier till jul, säger att de nog funderat på revisionsbyråbranschen men att de bestämt sig för att välja andra banor.

– Jag har kommit underfund med att jag helst vill syssla med marknadsföring, förklarar Niklas.

– Jag har från och till funderat på revisorsbanan men i slutändan är jag nog mer organisationsinriktad, menar Anders.

Text och foto: Elisabeth Precht