I Balans nr 4 och 5/2005 har frågan om skattespecialisternas betydelse för revisionsbyråbranschen belysts. Bland annat kan man läsa om att det pågår diskussioner att inom FAR starta en skattesektion.

I detta nummer har Balans träffat ett antal personer i branschen som ger sin syn på skattespecialisternas roll;

Göran Tidström som leder en grupp inom IFAC med syfte att kartlägga hur revisionsbranschen tillhandahåller skattetjänster.

Tommy Cronholm som är affärsområdeschef skatt för svenska Deloitte. Han säger bland annat att byråns runt 100 skattespecialister svarar för 15–20 procent av omsättningen.

Pia Hedberg som är jurist och skattekonsult (momsspecialist) på Lindebergs Grant Thornton. Hon säger att skattesidan bör ses som ett av flera ben som revisionsbranschen står på.

Jan Magnusson, Johan Rudengren och Björn Bentevik som är verksamma vid mindre revisionsbyråer berättar hur de jobbar med skattefrågor.