Balans nr 6–7 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknads-namnden.se>

Uttalande 2005:14

Undantag från budplikt (Innate Pharmaceuticals – Affärsstrategerna)

Uttalande 2005:15

Villkor för teckningsoptioner (Paynova)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Ds 2005:4 Avräkning av utländsk skatt

Förslaget innebär att indirekta investeringar genom delägarbeskattade juridiska personer vid avräkning av utländsk skatt jämställs med direkta investeringar.

FAR tillstyrker förslaget.

Kommentarer

Bestämmelserna i 2 b resp. 14 a §§ avräkningslagen skall tillämpas retroaktivt. FAR anser att det klart bör framgå i en författningskommentar att detta innebär att de gäller från avräkningslagens ursprungliga ikraftträdande 1987.

Möjligheten till avräkning av utländsk skatt är enligt gällande regler begränsad till tre år. Vid införandet av reglerna 1991 framförde vissa remissinstanser synpunkter på att den tidsperioden var för kort. Dessa synpunkter har bäring även idag. FAR anser därför att carry forward-perioden bör sättas till fem år. Eftersom det är den skattskyldige som skall visa sin rätt till avräkning bör denna förlängning inte leda till något administrativt merarbete för Skatteverket.

I samband med dessa ändringar i avräkningslagen kan det också vara lämpligt att göra ett förtydligande, alternativt ändringar, som medför att det blir helt klart att lagen är tillämplig även i kommissionärsförhållanden och fusionssituationer.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Utkast till lagrådsremiss om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning

FAR har ombetts att lämna synpunkter på rubricerat utkast till lagrådsremiss. FAR får med anledning av detta anföra följande.

FAR har inga synpunkter på de ändringar som har gjorts i förhållande till betänkandet Aktiebolag med begränsad vinstutdelning (SOU 2003:98).

Till International Accounting Standards Board

Exposure Draft of Proposed Amendments To IFRS 6 Exploration For and Evaluation of Mineral Resources and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the above-mentioned Exposure Draft.

We agree on the proposed amendments.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

Till International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D15 Reassessment of Embedded Derivatives

FAR agrees that an entity shall assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative when the entity first becomes a party to the contract. There should be no choice between whether the assessment can be made when the first-time adopter first became a party to the contract or on the basis of the conditions that existed when the first-time adopter first adopted IAS 39. Subsequent reassessment should be prohibited unless there is a change in the terms of the contract, in which case it is required.

However, an exception might prove necessary for derivatives embedded in an insurance contract when the embedded derivative and host insurance contract are so interdependent that an entity cannot measure the embedded derivative separately (i.e. without considering the host contract). If the embedded derivative at acquisition can be measured separately but subsequently cannot be measured separately, the draft interpretation in conjunction with IAS 39.12 would require the combined contract to be measured at fair value. That would contravene the rational for the exception provided in IAS 39.AG33 (h), as it is explained in BC193 to IFRS 4. In this context it should be noted that a contract that at inception does not qualify as an insurance contract, at later time may qualify as an insurance contract (IFRS 4 p. B29). If a contract is reclassified as an insurance contract, it should be possible to apply the exception provided in IAS 39.AG33 (h) for embedded derivatives that existed at inception in the combined contract.

FAR believes that the interpretation should explain whether this interpretation requires that embedded derivatives be reassessed in conjunction with business combinations. The draft interpretation explains that the assessment shall be made when the entity becomes a party to the contract. Therefore a reassessment appears to be prohibited when the acquisition is undertaken as a purchase of the net asset in an entity that remains intact as an entity after the acquisition. Conversely, a reassessment appears to be required when the entity acquires a business that in itself is not an entity.

FAR believes that the basis for conclusions accompanying the interpretation should clarify as to whether intra group transfers of hybrid contracts need be reassessed. Also in this context, a need to reassess could potentially be deduced from the requirement that the assessment shall be made when the entity becomes a party to the contract. However, we believe that an intra group transfer of a hybrid contract should not in all circumstances affect the measurement basis for that contract. For example, an embedded USD/EUR forward derivative that was separated on initial recognition when acquired by a EURO functional company should continue to be recognised in the consolidated financial statement even if the contract is transferred to a group entity that is USD or EURO functional.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...