I en sjunde del av den populära artikelserien Företagsförvärvsskolan behandlar Carl Svernlöv processen kring företagsförvärv som omfattar flera länder. Han ger handfasta tips, bland annat om hur företagsundersökningen (due diligencé) bör hanteras.

Varumärkeskonsulten Marie Sammeli visar med hjälp av fyra anställda inom revisionsbyråbranschen hur man kan klä sig för att utstråla exempelvis kompetens och framtidsvision. Under samma vinjett berättar Ingrid Roos, intendent på Nordiska museet, hur vi klädde oss förr i tiden – och varför.

Fredrik Ljungdahl konstaterar i en artikel att det finns brister vad gäller den upplysning som bolag med miljöfarlig verksamhet är skyldiga att redovisa. Han har undersökt företag i Jönköping och menar att okunskap och ovilja kan vara två möjliga förklaringar till bristerna.

Vid sitt sammanträde i juni fattade IAASB principbeslut om att öka tydlighet och användbarhet i ISA. Om detta berättar Lars-Gunnar Larsson i en krönika.

Under debattvinjett skriver Ulf-Johan Olson att det hade varit önskvärt att Sveriges kommuner och landsting i arbetet med VoR-analys i högre grad utgår från ansvarsprövningen och det 9:e kapitlet i kommunallagen.