Kostnaderna för arbetet i samband med i tillämpningen av Sarbanes-Oxley Act har ökat med 67 procent för de så kallade Fortune 1 000 (de 1 000 största amerikanska företagen, räknat efter inkomst). I pengar innebär det cirka 1,5 miljarder dollar, skriver Compliance Week. Det är forskare vid University of Nebraska som studerat hur mycket Amerikanska företag spenderar på revision, etc, i post-sox-eran.