Riskhantering à la 1990

”Minskad risk och en förbättrad revisionsprodukt” anges som resultatet av nya rekommendationer från FAR:s revisionskommitté som presenterades i Balans för 15 år sedan. Det gällde bland annat risken att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. För första gången definierades tre olika risktyper: inneboende risk, kontrollrisk och upptäcktsrisk. Förhoppningen var att ”detta kan ge revisorn viss vägledning då det gäller att bedöma riksfördelning och väsentlighetsbelopp för olika i rutiner”.