Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Ökade skulder med RR 29

Redovisningsrådets rekommendation RR 29 ”Ersättningar till anställda” började tillämpas för räkenskapsåret 2004. I en D-uppsats vid Handelshögskolan i Göteborg har Annika Larsson, Anna Sandler och Jenny Sahlin undersökt hur RR 29 påverkat redovisade pensionskostnader och pensionsskulder.

Studien omfattar årsredovisningar från alla företag noterade på Stockholmsbörsen som 2003 eller 2004 började tillämpa RR 29 och som har förmånsbestämda planer.

Kostnaderna för pensioner per anställd året för införandet jämfördes med motsvarande kostnader under året före. För att studera förändringen av pensionsskulden användes engångseffekten på eget kapital till följd av nya redovisningsprinciper för pensioner.

Undersökningen visar att 70 procent av bolagen redovisade ökad kostnad för pensioner per anställd jämfört med året före. Vidare redovisade 66 procent av bolagen ökad pensionsskuld. Genomsnittlig påverkan på eget kapital var 1,7 procent.