Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Noteringar: Att redovisa eller inte redovisa...?

Hela 21 av 46 börsbolag på A-listan, 46 procent, utnyttjar ett kryphål i årsredovisningslagen och låter bli att redovisa sjukfrånvaron för hela den svenska verksamheten. Det skriver Folksam och redovisar företagets Hälsoindex 2005 för den privata sektorn.

En stor del av dessa bolag hänvisar till att moderbolagen har färre än tio anställda och därför inte är redovisningsskyldiga. Andra bolag redovisar sjukfrånvaron inom endast moderbolaget, som oftast är väsentligt lägre än för hela koncernen.

– Nästan hälften av börsbolagen på A-listan smiter från sitt ansvar och motverkar lagens syfte, att faktiskt kunna jämföra sjukfrånvaron i olika företag. Genom vår granskning vill vi bidra till en seriös diskussion om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare, säger Anders Sundström, vd på Folksam, i ett pressmeddelande.

– Det är inte frågan om något kryphål utan motsvarar vad både utredaren och regeringen avsåg, förklarar Gunvor Pautsch på Bokföringsnämnden (BFN).

Bakgrunden är att sedan förra året ska alla arbetsgivare med minst tio anställda enligt lag redovisa sjukfrånvaron i årsredovisningen. Kravet gäller inte koncernredovisning och detta enligt regeringens proposition 2002/03:6 ”av praktiska skäl ... Uppgifter på en sådan övergripande nivå har inte heller något större informationsvärde”.

– Är det färre än tio anställda behöver man inte ange sjukfrånvaro av integritetsskäl, eftersom enskilda då kan utpekas, säger Gunvor Pautsch.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...