Hela 21 av 46 börsbolag på A-listan, 46 procent, utnyttjar ett kryphål i årsredovisningslagen och låter bli att redovisa sjukfrånvaron för hela den svenska verksamheten. Det skriver Folksam och redovisar företagets Hälsoindex 2005 för den privata sektorn.

En stor del av dessa bolag hänvisar till att moderbolagen har färre än tio anställda och därför inte är redovisningsskyldiga. Andra bolag redovisar sjukfrånvaron inom endast moderbolaget, som oftast är väsentligt lägre än för hela koncernen.

– Nästan hälften av börsbolagen på A-listan smiter från sitt ansvar och motverkar lagens syfte, att faktiskt kunna jämföra sjukfrånvaron i olika företag. Genom vår granskning vill vi bidra till en seriös diskussion om arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av sjukskrivna medarbetare, säger Anders Sundström, vd på Folksam, i ett pressmeddelande.

– Det är inte frågan om något kryphål utan motsvarar vad både utredaren och regeringen avsåg, förklarar Gunvor Pautsch på Bokföringsnämnden (BFN).

Bakgrunden är att sedan förra året ska alla arbetsgivare med minst tio anställda enligt lag redovisa sjukfrånvaron i årsredovisningen. Kravet gäller inte koncernredovisning och detta enligt regeringens proposition 2002/03:6 ”av praktiska skäl ... Uppgifter på en sådan övergripande nivå har inte heller något större informationsvärde”.

– Är det färre än tio anställda behöver man inte ange sjukfrånvaro av integritetsskäl, eftersom enskilda då kan utpekas, säger Gunvor Pautsch.