Innehåll

Balans nr 1 2006

Inledning

God fortsättning på det nya året önskas alla läsare av Balans. Ett år som av allt att döma kommer att innebära stora förändringar för revisionsbyråbranschen. Inte minst de aviserade planerna på ett samgående mellan revisorsorganisationerna FAR och SRS. Att en pristävling utlysts bland medlemmar och anställda för att finna det bästa namnet till den nya organisationen skänker lite extra spänning åt inledningen på det nya året.

Internkontroll är ett av det nya årets hetaste ämnen. Revisorerna Bertel Enlund och Tommy Mårtensson reder ut begreppen i ett samtal om den praktiska tillämpningen av Bolagskoden. ”Internkontroll avseende den finansiella rapporteringen är den stora och dyra stötestenen” säger de och tillägger att viss detaljreglering behövs på området.

En ny artikelserie inleds i detta nummer av Balans: En vardag i branschen. Vi får följa med revisor Marie Norregårdh under en hektisk dag på jobbet i Kalmar. I kommande nummer av tidningen kommer läsarna att få lära känna vardagen för olika yrkesgrupper, i olika delar av landet, inom revisionsbyråbranschen. Detta är en utmärkt möjlighet för bl.a. studerande att bli bekanta med branschens alla ”vinklar och vrår”.

Om det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet skriver Adam Diamant, Anders Holm och Peter Strömberg på Revisorsnämnden. De anser att direktivet kommer att ställa nya krav både på professionen och på tillsynen. Detta ser de dock som något positivt: ”... vill vi hävda att utvecklingen kommer att gynna revisionsbranschen”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...