God fortsättning på det nya året önskas alla läsare av Balans. Ett år som av allt att döma kommer att innebära stora förändringar för revisionsbyråbranschen. Inte minst de aviserade planerna på ett samgående mellan revisorsorganisationerna FAR och SRS. Att en pristävling utlysts bland medlemmar och anställda för att finna det bästa namnet till den nya organisationen skänker lite extra spänning åt inledningen på det nya året.

Internkontroll är ett av det nya årets hetaste ämnen. Revisorerna Bertel Enlund och Tommy Mårtensson reder ut begreppen i ett samtal om den praktiska tillämpningen av Bolagskoden. ”Internkontroll avseende den finansiella rapporteringen är den stora och dyra stötestenen” säger de och tillägger att viss detaljreglering behövs på området.

En ny artikelserie inleds i detta nummer av Balans: En vardag i branschen. Vi får följa med revisor Marie Norregårdh under en hektisk dag på jobbet i Kalmar. I kommande nummer av tidningen kommer läsarna att få lära känna vardagen för olika yrkesgrupper, i olika delar av landet, inom revisionsbyråbranschen. Detta är en utmärkt möjlighet för bl.a. studerande att bli bekanta med branschens alla ”vinklar och vrår”.

Om det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet skriver Adam Diamant, Anders Holm och Peter Strömberg på Revisorsnämnden. De anser att direktivet kommer att ställa nya krav både på professionen och på tillsynen. Detta ser de dock som något positivt: ”... vill vi hävda att utvecklingen kommer att gynna revisionsbranschen”.