Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Förslag om elektronisk signering av årsredovisningar

I december kom en promemoria från justitiedepartementet med förslag till författningsändringar som ska göra det möjligt för aktiebolag att lämna in anmälningar för registrering, ansökningar och årsredovisningar till Bolagsverket elektroniskt.

– Vi välkomnar promemorian. En lagändring som innebär att Bolagsverket får ta emot årsredovisningar elektroniskt är en förutsättning för att XBRL ska kunna utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Vi har väntat länge på dessa lagändringsförslag, säger Maria Bengtson som är projektledare på XBRL Swedens sekretariat.

Promemorian innehåller även förslag om att uppgifter som registreras i aktiebolagsregistret och som i dag kungörs på svenska, även ska kunna registreras och kungöras på annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska. Det föreslås också att en årsredovisning ska få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur.

Förslagen syftar bland annat till att genomföra ett EG-direktiv om ändringar i det första bolagsrättsliga direktivet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

– Bolagsverket har planer på att redan under tidig vår testa inskickandet av elektroniskt upprättade årsredovisningar via XBRL, säger Maria Bengtson.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...