SAS har ännu en gång nominerats till tävlingen European Sustainability Reporting Awards. Juryn motiverade sitt val, för Sveriges bästa hållbarhetsredovisning: ”SAS ... visar... att hållbarhetsinformation hanteras på samma sätt som övrig affärsinformation och att ledningen har ett engagemang för hållbarhetsfrågorna.” Bengt-Olov Näs, Niels Eirik Nertun och Harry Sillfors mottog utmärkelsen.