Sju byråer var med från början

SVEREV

Byråer

Alingsås Revision, Alingsås. Cederblads Revisionsbyrå, Kristianstad och Malmö. Focus Revision, Stockholm. Hummelkläppen/Auktoriserade revisorer, Stockholm. Klint Andersson Revision, Norrköping. L Göransson Revisionsbyrå, Ljungby. Revikonsult Revisionsbyrå, Helsingborg. Revinorr, Luleå Revisorsalliansen, Stockholm

SVEREV är medlem i det internationella revisionsbyrånätverket DFK International.

Mål

  • Bättre service till våra kunder/klienter

  • Servicen skall vara landsomfattande

  • Fortsätta satsa på personlig service

  • Kunna erbjuda konsulthjälp med kvalificerade specialister

  • Utbildning av kunder och medarbetare

  • Utveckla arbetsmetoder

  • Samarbetet mellan SVEREV-byråer ger ännu bättre service

Den 19 maj 1981 bildades SVEREV på Lidingö utanför Stockholm – enskilda revisionsbyråer i samverkan. Det är nu 25 år sedan, vilket man uppmärksammande i samband med sitt höstmöte i Mariefred i slutet av augusti.

Christer Cederblad som varit med från starten och som idag är ordförande i SVEREV hälsade alla välkomna.

Ett speciellt välkommen riktade han till Erik Rydström:

– Utan Eriks initiativ för 25 år sedan hade vi inte varit här idag.

Sju byråer var med och startade SVEREV 1981: Enskilda Revisionsbyrån, Stockholm,Hanssons Revisionsbyrå, Uddevalla, Wilkmars Revisionsbyrå, Skövde, Cederblads Revisionsbyrå, Kristianstad och Jönköping, Sundmans Revisionsbyrå i Gävle, Welve (senare Landins) Revisionsbyrå, Stockholm, och Perssons Revisionsbyrå, Malmö.

– Antalet byråer växte sedan successivt och fick en bra täckning över landet. Vi var som mest 17 stycken byråer, berättade Erik Rydström, hedersordförande i SVEREV, i sin historiska tillbakablick.

Redan från starten var man med i en världsomspännande revisionsbyrånätverk – DFK International.

– Vi satsade också på att från början vara aktiva både inom FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS. Vi hade representanter både i kommittér och styrelserna.

Erik Rydström påpekade också att man tidigt satsade på att bygga upp ett kvalitetskontrollprogram.

SVEREV:s höstkonferens gästades också av Simon Fraser, som är executive director inom DFK International, och vice presidenten David Chitty, som arbetar mycket med utbildning inom DFK.

– Vi är inte starkare än vår svagaste länk inom nätverket, sa Simon Fraser.

David Chitty berättade om DFK:s kurser/informationsträffar och hoppades att fler svenskar ska delta i framtiden.

– Det är ett bra sätt att bygga nätverk på och att exponera SVEREV internationellt, menade David Chitty. Dessutom är det ett bra sätt att praktisera engelska språket på.

Han berörde också problemet med att unga personer inte stannar i branschen utan byter till andra näringar efter ett antal år.

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström var också i Mariefred. Han berättade om aktuella frågor i branschen, bland annat revisionsdirektivet (8:e direktivet), revisorns skadeståndskyldighet och så kallade kombiuppdrag.

Dan Brännström pratade vidare om revisionsplikten i små aktiebolag. Vad vill vi egentligen? Idag är det bara Sverige och Malta inom EU som har revisionsplikten kvar.

Avslutningvis talade han om sammanslagningen mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS.

– Från den 1 september är vi en organisation och det känns bra, sa Dan Brännström och presenterade stolt den nya logotypen.

Eftermiddagen ägnades åt klassiska fel i årsredovisningen. Det var auktor revisor Caisa Drefeldt från KPMG som föreläste om redovisningslagstiftningen. Därefter satte hon deltagarna i praktiskt arbete.

– Jag har plockat ut ett antal årsredovisningar som jag hoppas att ni har synpunkter på.

På kvällen var det jubileumsmiddag på Gripsholms Värdshus.