Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Kanada ger 1 miljon dollar till IPSASB

International public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) har fått 1 miljon dollar från den kanadensiska staten.

Under fem år kommer IPSASB att få 200 000 dollar årligen. Samtidigt bekostar och tillhandahåller den kanadensiska motsvarigheten till FAR SRS (Canadian Institute of Chartered Accountants) en tjänsteman som ska arbeta inom IPSASB.

Detta innebär att IPSASB, som har hand om standardisering inom revisions- och finansiell rapportering i den offentliga sektorn, delvis kommer att verka från Toronto, Kanada.