Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Skadeståndsansvar utrett

EU-kommissionen har nyligen publicerat studien Auditors’ Liability. Bland slutsatserna i rapporten noteras följande:

  • De fyra största revisionsbyråerna förväntas fortsätta dominera i storföretagssegmentet, bl.a. till följd av att de utsätts för ”obegränsat ansvar” i kombination med ”begränsad ansvarförsäkring”.

  • Nuvarande försäkringsskydd är helt otillräckligt i vissa EU-länder samtidigt som kostnaderna för försäkringsskyddet har ökat kraftigt under de senaste åren.

  • ”Obegränsat ansvar” försvårar rekrytering men också möjligheten att behålla duktiga medarbetare med delägarambitioner.

  • Nuvarande riskexponering gör att man inte kan utesluta att en av de stora byråerna kollapsar. En begränsning av revisorns skadeståndsansvar minskar denna risk.

  • Det behövs olika lösningar för olika länder.

Rapporten pekar på tre sätt att minska revisorns skadeståndsansvar:

  • Ett absolut tak.

  • Ett differentierat tak – kan variera i förhållande till klientföretagets storlek samt revisionsbyråns storlek eller revisionsarvodet.

  • Ett proportionellt ansvar.

Den nordiska revisorsorganisationen NRF framförde tidigare i år ett förslag om skadeståndsansvar enligt vilket man bl.a. föreslår en obligatorisk ansvarförsäkring för styrelseledamöter i större företag. NRF föreslår att ett tak införs för hur stort skadeståndsansvar som kan utdömas. Taket ska sättas i relation till kostnaden för revisionen. NRF skriver i sin rapport att orsaken till att man föredrar ett tak, är att det inte ska finnas någon risk för att ett enskilt ersättningsanspråk ska driva en byrå till konkurs.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...