Innehåll

Balans nr 11 2006

Ny regering – ny politik

Den nya borgerliga regeringen har aviserat en rad förändringar som ska träda i kraft inom näringslivet under den kommande fyraårsperioden. Avgifter till A-kassa och bidrag till sysselsättning är det som diskuterats mycket under inledningsskedet. Viktigare för framtiden är dock att ”det ska bli enklare och lönsammare att vara företagare”. Reglerna för beskattning av fåmansbolag, de s.k. 3:12-reglerna ska reformeras. Därtill ska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga reglerverk minskas med 25 procent fram till år 2010. Slopande av revisionsplikten för små företag finns också inskrivet i budgetpropositionen.

På de följande sidorna uttalar sig två ministrar om bl.a. företagsklimat och revisionsplikt. Ewa Fallenius skriver om en tredje minister – EU-minister Cecilia Malmström. En studie från Umeå handelshögskola presenteras. Enligt denna vill majoriteten företagare ha kvar revisionsplikten. De anser dessutom inte att revision är ”en ekonomisk börda eller onödig tidsåtgång”. Sist men inte minst: Rolf Skog redogör för alternativen för den nya företagsform som regeringen aviserat.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...