Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: IFAC höll världskongress i Turkiet

13–16 november hölls IFAC:s (International Federation of Accountants) världskongress i Istanbul, Turkiet. Det var den 17:e kongressen i sitt slag. Årets tema var Accountants: Generating Economic Growth and Stability Worldwide

Kongressen bestod av debatt i plenum samt ett antal workshops. Samma dag som miljöministrarna samlades i FN:s regi i Nairobi i november för att diskutera möjliga lösningar på klimatproblematiken, diskuterades för första gången hållbar utveckling i en av dessa workshops i Istanbul.

”... Principen om hållbar utveckling, som den introducerades i den så kallade Brundtlandrapporten och uttryckt i FN:s ’Earth Summit’ i Rio de Janeiro 1992, är fortsatt en stor utmaning för affärsvärlden ...”, menade Eric Anstee, generalsekreterare i den brittiska revisorsföreningen ICAEW i sin inledning till workshopen Sustainability Development.

I Världsbankens senaste rapport om den ekonomiska utvecklingen, konstateras att fattigdomen och svälten ökar samtidigt som den globala ekonomin växer. 800 miljoner människor svälter, 11 miljoner barn dör årligen av svält, 2 miljarder människor saknar tillgång till friskt vatten, 3 miljarder människor lever med en dagsinkomst mindre än två USD och 1,5 miljarder människor har mindre än en USD att leva på per dag. Detta är fakta som också presenterades i konferensen.

Att miljöorganisationer och människorättsrörelser över världen manat globala företag till ett aktivt ansvarstagande för att söka bidra till en hållbar utveckling, är en drivande anledning till att just de stora företagen för flera år sedan började arbeta aktivt med att minska miljöbelastningen. Till miljöansvarsfrågorna har senare också kraven om ett socialt ansvar och ett samhällsansvar lagts. Redovisningen av responsen på detta ansvar började som miljöredovisning och har idag utvecklats till hållbarhetsredovisning.

Sean Gilbert, ansvarig för den tekniska utvecklingen av de allmänt vedertagna riktlinjerna för hållbarhetsredovisning inom The Global Reporting Initiative (GRI), noterade i sin presentation att tredje generationens riktlinjer lanserats i oktober och att fler än tusen företag nu refererar till GRI:s riktlinjer i sin hållbarhetsredovisning.

Ewan McCulloch, ansvarig för hållbarhetsredovisningen i National Australian Bank, presenterade i den fullsatta workshopen bankens affärsskäl för arbetet med CSR, Corporate Social Responsibility, och den externt bestyrkta redovisningen av resultaten. Flera banker, bl.a. Co-operative Bank i England och Rabo Bank i Holland, har prisbelönats för sina hållbarhetsredovisningar och efter att Kofi Annan tillkännagav Principles for Responsible Investment (PRI) i april i år reser allt flera institutionella investerare, banker och försäkringsbolag krav på de noterade bolagen att hållbarhetsredovisa.

Lars-Olle Larsson, specialistrevisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers och ordförande i FEE Sustainability Assurance Subgroup, noterade i sin presentation att den viktigaste kravställaren ju faktiskt är ägarna och att styrelser i börsföretag naturligtvis kan välja att väja för att ta höjd för varumärkesrisker, men att det självfallet är svårare att väja för aktieägarnas krav om att ta höjd för den värdepåverkan som det innebär att inte etablera en Code of Conduct och redovisa resultaten av arbetet i hållbarhetsredovisningen.