Innehåll

Balans nr 12 2006

Noteringar: FARFAR-föreningen har haft sin första träff

Den 9 november träffades ett antal entusiaster som var intresserade av en FARFAR-förening (för pensionerade FAR SRS-medlemmar) på FAR SRS kansli i Stockholm. ”Det blev ett mycket lyckat möte”, berättar Ulf Tidbeck som här serverar kaffe till några av mötesdeltagarna. FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström medverkade vid mötet och berättade bland annat om aktuella yrkesfrågor och den nya föreningen FAR SRS. Deltagarna beslöt att årligen arrangera en ”FARFAR-träff” i november. Mötet avslutades med en buffé och trevlig samvaro.