Innehåll

Balans nr 2 2006

INLEDNING

Peter Wolodarski, ledarskribent på Dagens Nyheter, är först ut som gästkrönikör i Balans. Han skriver att ”redovisning är makt” och menar att väljarna nog skulle göra bättre val ifall de gick en kurs i grundläggande redovisning. Samtidigt påpekar Peter Wolodarski att det skulle vara en fördel att få en systematisk granskning av politikernas värv. Detta är en tanke!

Som ”pricken över i” kommer gästkrönikörer hädanefter att återfinnas som allra sista artikel längst bak i tidningen. Det är redaktionens förhoppning att krönikorna ska roa och ge nya infallsvinklar till välkända problem.

I förra numret av Balans började serien ”En vardag i branschen”. Den fortsätter i detta nummer med en presentation av nyblivne auktoriserade revisorn Mårten Asplund hos KPMG i Stockholm. Mårten, som är småbarnsförälder, börjar dagen med barnprogrammet Bolibompa i bakgrunden och avslutar med att dokumentera granskningen av ett börsnoterat företag.

Om ”permutation av föreskrifter för stiftelser” skriver Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll. Svårigheterna med att ändra föreskrifter i ett stiftelseförordnande framgår med all tydlighet av artikeln. Samtidigt får den intresserade en klar bild av vad som krävs för att en ändring ska godkännas av Kammarkollegiet.

Vid vilken tidpunkt intäkten från en fastighetsförsäljning ska redovisas, är en fråga som Bo Nordlund analyserat. Är det när köpekontraktet undertecknas? Eller är det kanske vid tillträdestidpunkten? Bo Nordlund reder ut begreppen.