Innehåll

Balans nr 2 2006

INLEDNING

Peter Wolodarski, ledarskribent på Dagens Nyheter, är först ut som gästkrönikör i Balans. Han skriver att ”redovisning är makt” och menar att väljarna nog skulle göra bättre val ifall de gick en kurs i grundläggande redovisning. Samtidigt påpekar Peter Wolodarski att det skulle vara en fördel att få en systematisk granskning av politikernas värv. Detta är en tanke!

Som ”pricken över i” kommer gästkrönikörer hädanefter att återfinnas som allra sista artikel längst bak i tidningen. Det är redaktionens förhoppning att krönikorna ska roa och ge nya infallsvinklar till välkända problem.

I förra numret av Balans började serien ”En vardag i branschen”. Den fortsätter i detta nummer med en presentation av nyblivne auktoriserade revisorn Mårten Asplund hos KPMG i Stockholm. Mårten, som är småbarnsförälder, börjar dagen med barnprogrammet Bolibompa i bakgrunden och avslutar med att dokumentera granskningen av ett börsnoterat företag.

Om ”permutation av föreskrifter för stiftelser” skriver Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll. Svårigheterna med att ändra föreskrifter i ett stiftelseförordnande framgår med all tydlighet av artikeln. Samtidigt får den intresserade en klar bild av vad som krävs för att en ändring ska godkännas av Kammarkollegiet.

Vid vilken tidpunkt intäkten från en fastighetsförsäljning ska redovisas, är en fråga som Bo Nordlund analyserat. Är det när köpekontraktet undertecknas? Eller är det kanske vid tillträdestidpunkten? Bo Nordlund reder ut begreppen.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...