Trängselskatten var ett hett ämne när det nya året gjorde sitt intåg. Tisdagen den 3 januari inleddes försöket med att ta betalt för in- och utfarter med bil i Stockholms innerstad. 31 juli upphör testet och i höstens val ska stockholmarna rösta om de vill permanenta försöket eller ej.

– Trängselskatten är udda. Lagtexten innehåller ett generellt avdragsförbud för trängselskatten. Det blir därmed konstigt för dem som kör egen bil i tjänsten, säger Ernst Forsberg, skattespecialist hos PricewaterhouseCoopers och interimistisk ordförande för FAR:s skattesektion.

Han pekar på den skillnad som uppstår mellan anställda som har tjänstebil och de som använder egen bil i tjänsten.

– Är det frågan om en tjänstebil så betalar företaget alla kostnader – både när man kör privat och i tjänsten. Men kör man egen bil så betalar den anställde själv skatten. Ska han eller hon ersättas för resor i tjänsten så tillkommer sociala avgifter för arbetsgivaren, efter som ersättningen betraktas som lön. Dessutom måste arbetstagaren betala skatt på beloppet.

När det gäller förmånsbilar så träffar avdragsförbudet arbetsgivaren som bilägare. Ernst Forsberg tror inte att företag kommer att begära att anställda med tjänstebil ska betala för privatresor. En sådan lösning ”kostar helt enkelt mer – i administration – än vad den smakar”. Han påpekar att skillnaderna mellan tjänstebil och att använda privat bil i tjänsten inte slår igenom i förmånsvärdet.

Skulle försöket permanentas så tror Ernst Forsberg att en effekt kan bli att fler skaffar miljöbil, eftersom den som har sådan bil vare sig betalar boendeparkering eller trängselskatt. Själv har han tjänstebil och åker varje dag till jobbet från en Söderförort till kontoret i centrala Stockholm. Han säger att det är en fråga om relationen mellan kostnad och bekvämlighet. Det är helt enkelt allt för krångligt att ta sig hem sena kvällar när de offentliga transporterna går allt för sällan.