Innehåll

Balans nr 2 2006

Noteringar: Trängselskatt: Tjänstebil eller bil i tjänsten, det är frågan

Trängselskatten var ett hett ämne när det nya året gjorde sitt intåg. Tisdagen den 3 januari inleddes försöket med att ta betalt för in- och utfarter med bil i Stockholms innerstad. 31 juli upphör testet och i höstens val ska stockholmarna rösta om de vill permanenta försöket eller ej.

– Trängselskatten är udda. Lagtexten innehåller ett generellt avdragsförbud för trängselskatten. Det blir därmed konstigt för dem som kör egen bil i tjänsten, säger Ernst Forsberg, skattespecialist hos PricewaterhouseCoopers och interimistisk ordförande för FAR:s skattesektion.

Han pekar på den skillnad som uppstår mellan anställda som har tjänstebil och de som använder egen bil i tjänsten.

– Är det frågan om en tjänstebil så betalar företaget alla kostnader – både när man kör privat och i tjänsten. Men kör man egen bil så betalar den anställde själv skatten. Ska han eller hon ersättas för resor i tjänsten så tillkommer sociala avgifter för arbetsgivaren, efter som ersättningen betraktas som lön. Dessutom måste arbetstagaren betala skatt på beloppet.

När det gäller förmånsbilar så träffar avdragsförbudet arbetsgivaren som bilägare. Ernst Forsberg tror inte att företag kommer att begära att anställda med tjänstebil ska betala för privatresor. En sådan lösning ”kostar helt enkelt mer – i administration – än vad den smakar”. Han påpekar att skillnaderna mellan tjänstebil och att använda privat bil i tjänsten inte slår igenom i förmånsvärdet.

Skulle försöket permanentas så tror Ernst Forsberg att en effekt kan bli att fler skaffar miljöbil, eftersom den som har sådan bil vare sig betalar boendeparkering eller trängselskatt. Själv har han tjänstebil och åker varje dag till jobbet från en Söderförort till kontoret i centrala Stockholm. Han säger att det är en fråga om relationen mellan kostnad och bekvämlighet. Det är helt enkelt allt för krångligt att ta sig hem sena kvällar när de offentliga transporterna går allt för sällan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...