Innehåll

Balans nr 3 2006

Inledning

Den ideella sektorn är komplex och svår att reglera. Ett enda regelverk passar inte alla organisationer. Från 2001 finns det dock krav på att många föreningar ska följa bokföringslagen. Om detta, skatter och mycket mer som rör ideella föreningar – inklusive idrottsrörelsen – diskuterar revisorer, en skatteexpert, idrottsfolk och akademiker under vinjetten ”Den växande ideella sektorn”. En färsk avhandling om redovisning i ideella organisationer presenteras, liksom i korthet en ny utredning om idrott och skatter.

Gästkrönikören i detta nummer av Balans knyter an till ämnet idrott och ekonomi. Och vem kan bättre berätta om ”balansen” inom sport och idrottsrörelse än OS-medaljören Tomas Gustafson som idag är egen företagare. Just hemkommen från OS i Turin vädjar han till sunt förnuft: Gör reglerna för idrotten lättförståeliga.

Det planerade samgåendet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, har kommit ytterligare en bit på vägen. I början av februari höll respektive förening extrastämmor där Balans var med när medlemmarna sa ja till att de tu blir ett. De två kommande stämmor där FAR- och SRS-medlemmar slutligen är med och beslutar om organisationernas framtid, hålls i april.

Klassiska Balansartiklar finns det flera i detta nummer av tidningen. En av dessa handlar om skalbolagsdeklarationer och är skriven av Peter Nordström, skattespecialist. Han förklarar att en skalbolagstransaktion idag oftast är något helt annat än 90-talets fruktade skattehärvor. ”Men ... det måste visas för Skatteverket att skalbolagsförsäljningen är ’rumsren’”.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...