Den ideella sektorn är komplex och svår att reglera. Ett enda regelverk passar inte alla organisationer. Från 2001 finns det dock krav på att många föreningar ska följa bokföringslagen. Om detta, skatter och mycket mer som rör ideella föreningar – inklusive idrottsrörelsen – diskuterar revisorer, en skatteexpert, idrottsfolk och akademiker under vinjetten ”Den växande ideella sektorn”. En färsk avhandling om redovisning i ideella organisationer presenteras, liksom i korthet en ny utredning om idrott och skatter.

Gästkrönikören i detta nummer av Balans knyter an till ämnet idrott och ekonomi. Och vem kan bättre berätta om ”balansen” inom sport och idrottsrörelse än OS-medaljören Tomas Gustafson som idag är egen företagare. Just hemkommen från OS i Turin vädjar han till sunt förnuft: Gör reglerna för idrotten lättförståeliga.

Det planerade samgåendet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS, har kommit ytterligare en bit på vägen. I början av februari höll respektive förening extrastämmor där Balans var med när medlemmarna sa ja till att de tu blir ett. De två kommande stämmor där FAR- och SRS-medlemmar slutligen är med och beslutar om organisationernas framtid, hålls i april.

Klassiska Balansartiklar finns det flera i detta nummer av tidningen. En av dessa handlar om skalbolagsdeklarationer och är skriven av Peter Nordström, skattespecialist. Han förklarar att en skalbolagstransaktion idag oftast är något helt annat än 90-talets fruktade skattehärvor. ”Men ... det måste visas för Skatteverket att skalbolagsförsäljningen är ’rumsren’”.