Den nya svenska Koden för bolagsstyrning kan få oanade konsekvenser. Det råder det ingen tvekan om efter att Axfood låtit meddela i en kungörelse i Svenska Dagbladet att om SvD läggs ned ska Axfood kalla till stämma i Dagens Nyheter.

På en frågan från DN om man misstänker att SvD ska läggas ner, svarar Axfood nej men att ”vi vill följa den nya koden”. Vilket enligt företaget innebär att det ”måste finnas en tydlig reservplan. Aktieägarna ska veta precis var de kan hitta kallelser...”